Trang chủ Chuyên mục khác Tập huấn thay đổi phong cách thái độ phục vụ của nhân...

Tập huấn thay đổi phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế và triển khai thực hiện 5S

997
0

Chiều ngày 24/09/2019, trung tâm y tế thị xã Cửa lò triển khai tập huấn cho tất cả các cán bộ viên chức về Thay đổi thái đọ phục của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và triển khai thực hiện 5S