Trang chủ Chuyên mục khác Tập huấn cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng năm 2020

Tập huấn cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng năm 2020

505
0

Sáng ngày 27/8/2020, Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tập huấn cho cán bộ TTYT và TYT phường.

Tại buổi tập huấn tất cả cán bộ được bác sỹ Nguyễn TRọng Di. Phó khoa tiêm chủng – CDC tỉnh nghệ an truyền đạt tất cả các nội dung liên quan đến an toàn tiên chủng như sau:

Bài 1: Tổng quan về văc xin

Bài 2: Các văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng

Bài 3: Một số vac xin phòng bệnh và cách ứng dụng

Bài 4: Phảnứng sau tiêm

Bài 5: Bảo quản văc xin

Bài 6: Tổ chức buổi tiê chủng

Bài 7: Bảng kểm tra khám sàng lọc

  Hương Nguyễn – TTYT Cửa Lò