Trang chủ Chuyên mục khác khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ tại phường Nghi hòa...

khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ tại phường Nghi hòa – TX. Cửa Lò

717
0

Ngày 13/10/2020, Trung tâm y tế Cửa lò phối hợp khoa dinh dưỡng – CDC tỉnh Nghệ An thực hện khám tư vấn dinh dưỡng cho trẻ tại phường nghi Hòa.

tư vấn: 53 cháu được khám tư vấn về tình hình sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng