Trang chủ Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ CỬA LÒ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA PHÒNG

 1. Vị trí:

a) Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế Nghệ An có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các hoạt động dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động của Sở y tế, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các các đơn vị y tế và dân số tuyến Tỉnh, Trung ương, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND Thị xã theo quy định của pháp luật.

c) Trụ sở làm việc: Khố Vĩnh Tân – Phường Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò.

2. Chức năng:

Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số; khám bệnh; chữa bệnh, phục hồi chức năng và các hoạt động dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung âm và nhu cầu người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

c) Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế Cửa Lò và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh, y tế trường học, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch bệnh, quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân;

e) Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng;

f) Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp;

g) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa khi được trưng cầu;

h) Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

j) Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn;

k) Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với phòng khám đã khoa khu vực, trạm y tế xã, phường và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, xí nghiệp trên địa bàn;

l) Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế và các đối tượng khác theo sự phân công, phân cấp của Sở y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở y tế và quy định của pháp luật;

n) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở y tế; tổ chức điều trị nghiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;

o) Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò theo quy định của pháp luật;

p) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

q) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

r) Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

s) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế và Chủ tịch UBND thị xã giao.

Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò có quy mô giường bệnh năm 2020 là 110 giường;  có các khoa phòng như sau:

*) Các phòng chức năng:

 1. Phòng Kế hoạch nghệp vụ
 2. Phòng Điều dưỡng
 3. Phòng hành chính – quản trị và Tổ chức cán bộ.
 4. Phòng Tài chính – kế toán
 5. Phòng dân số.

*) Các khoa

 1. Khoa Khám bệnh
 2. Khoa Hồi sức cấp cứu
 3. Khoa Nội tổng hợp
 4. Khoa Ngoại tổng hợp – CSSKSS – 3CK
 5. Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
 6. Khoa Xét nghiệm – CĐHA
 7. Khoa Dược – Vật tư y tế
 8. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
 9. Khoa Y tế công cộng
 10. Khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV