TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Tư vấn y khoa

Trang chủ Tư vấn y khoa

Tin ngẫu nhiên

trung tâm y tế cửa lò tổ chức ngày hội vệ...

Ngày 04/5/2020, Trung tâm y tế cưa rlof tổ chức buổi toạn đàm kỷ niệm “Ngày hội vệ sinh tay” cho cán bộ nhân viên...