TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Khám chữa bệnh

Trang chủ Khám chữa bệnh

Tin ngẫu nhiên

Trung tâm Y tế Cửa Lò tiếp tục chỉ đạo công...

Sáng ngày 07/02/2020,Dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Trần Văn Thế, trung tâm y tế...