TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Chuyên mục khác

Trang chủ Chuyên mục khác

Tin ngẫu nhiên

Tập huấn phòng ngừa chuẩn tại bệnh viện

Chiều ngày 4/9/2020, Phòng Kế hoạch tổng hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế  phòng ngừa chuẩn trong bệnh viện Mục đích...