Trang chủ Chuyên mục khác Cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y...

Cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

1547
0

Thực hiện chỉ thị 08//CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Chiều ngày 01/10/2019, trung tâm y tế thực hiện buổi ký cam kết giữa các trưởng khoa phòng, trưởng TYT với giám đốc Trung tâm y tế về giảm thiểu chất thải nhựa

Tất cả các trưởng khoa phong, trưởng TYT thực hiện ký cam kết với giám đốc trung tâm y tế Cửa Lò với các nội dung như sau:

  1. Tập huấn , hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, ngtuoiwf sử dụng dịch vụ y tế tại khoa phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa
  2. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế
  3. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại khoa, phòng, TYT
  4. Triển khai  các giải pháp phù hợp tại các khoa phòng, TYT về giảm thiểu chất thải nhựa