Trang chủ Khám chữa bệnh Các danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT...

Các danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 thực hiện tại TTYT Cửa Lò

66812
0
 1. Danh mục ngày giường:
  TT Tên giường Mã DMKT Mã khoa Mã TT37 Đơn giá
  I. KHOA CẤP CỨU NỘI TRÚ
  1 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu K02.1907 K02 37.15HD.1907 282,000
  2 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu K02.1918 K02 37.15HD.1918 149,100
  3 Giường Hồi sức cấp cứu (Không BH) K02  245 700
  4 Giường Nội khoa (Không BH) K02  133 800
  II. KHOA NỘI TỔNG HỢP
  1 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp K03.1918 K03 37.15H3.1918 149,100
  2 Giường Nội khoa (Không BH) K03  133 800
  III. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
  1 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp K19.1933 K19 37.15HD.1933 198,300
  2 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp K19.1939 K19 37.15HD.1939 175,600
  3 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp K19.1945 K19 37.15HD.1945 148,600
  4 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp K19.1918 K19 37.15HD.1918 149,100
  IV. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHCN
  1 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền K16.1924 K16 37.15HD.1924 121,100
  2 Giường YHCT (Không BH) K16  112 900

  2. Danh mục tiền công khám:

  Mã chuyên khoa (TT43) Chuyên khoa khám Mã khám chuyên khoa Giá TT13 Mã giá TT37 DMDC
  2 Nội khoa 2.1898 30500 37.13H3.1898
  3 Nhi khoa 3.1898 30500 37.13H3.1898
  4 Lao 4.1898 30500 37.13H3.1898
  5 Da liễu 5.1898 30500 37.13H3.1898
  6 Tâm thần 6.1898 30500 37.13H3.1898
  7 Nội tiết 7.1898 30500 37.13H3.1898
  8 Y học cổ truyền 8.1898 30500 37.13H3.1898
  10 Ngoại khoa 10.1898 30500 37.13H3.1898
  11 Bỏng 11.1898 30500 37.13H3.1898
  12 Ung bướu 12.1898 30500 37.13H3.1898
  13 Phụ sản 13.1898 30500 37.13H3.1898
  14 Mắt 14.1898 30500 37.13H3.1898
  15 Tai mũi họng 15.1898 30500 37.13H3.1898
  16 Răng hàm mặt 16.1898 30500 37.13H3.1898
  17 Phục hồi chức năng 17.1898 30500 37.13H3.1898

  3. Danh mục chẩn đoán hình ảnh:

  TT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÃ DVKT GIÁ TT13/2019
  1 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 18.0067.0029               97,200
  2 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 18.0118.0030 122000
  3 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 18.0106.0028               65,400
  4 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 18.0114.0028               65,400
  5 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0116.0028               65,400
  6 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 18.0092.0028               65,400
  7 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 18.0102.0028               65,400
  8 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 18.0103.0028               65,400
  9 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0104.0028               65,400
  10 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0108.0028               65,400
  11 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 18.0117.0028               65,400
  12 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 18.0122.0028               65,400
  13 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 18.0068.0028               65,400
  14 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 18.0105.0028               65,400
  15 Siêu âm Doppler xuyên sọ 06.0037.0004             222,000
  16 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 18.0080.0028               65,400
  17 Chụp Xquang răng toàn cảnh 18.0083.0028               65,400
  18 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) 18.0084.0028               65,400
  19 Chụp Xquang mỏm trâm 18.0085.0028               65,400
  20 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 18.0087.0029               97,200
  21 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế 18.0088.0030             122,000
  22 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0115.0028               65,400
  23 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 18.0071.0028               65,400
  24 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 18.0089.0028               65,400
  25 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu 01.0232.0140             728,000
  26 Đo độ lác 21.0087.0751               63,800
  27 Xác định sơ đồ song thị 21.0088.0751               63,800
  28 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 18.0110.0012               56,200
  29 Siêu âm Doppler động mạch tử cung 18.0037.0004             222,000
  30 Siêu âm Doppler xuyên sọ 01.0208.0004             222,000
  31 Siêu âm Doppler xuyên sọ 02.0153.0004             222,000
  32 Siêu âm Doppler xuyên sọ cấp cứu tại giường 02.0154.0004             222,000
  33 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 18.0012.0001               43,900
  34 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi 18.0013.0001               43,900
  35 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh 01.0303.0001               43,900
  36 Siêu âm màng phổi cấp cứu 02.0063.0001               43,900
  37 Siêu âm khớp (một vị trí) 02.0373.0001               43,900
  38 Siêu âm Doppler xuyên sọ 06.0037.0004             222,000
  39 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ 18.0025.0069               82,300
  40 Siêu âm các tuyến nước bọt 18.0002.0001               43,900
  41 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ 18.0010.0069               82,300
  42 Siêu âm ổ bụng(gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 18.0015.0001               43,900
  43 Chụp Xquang thực quản dạ dày 18.0130.0035             224,000
  44 Chụp Xquang đại tràng 18.0132.0036             264,000
  45 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm 21.0091.0758               59,100
  46 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] 21.0102.0070             141,000
  47 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin 21.0122.1800             130,000
  48 Chụp Xquang Blondeau 18.0072.0028               65,400
  49 Chụp Xquang Hirtz 18.0073.0028               65,400
  50 Chụp Xquang hàm chếch một bên 18.0074.0028               65,400
  51 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 18.0075.0028               65,400
  52 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng 18.0076.0028               65,400
  53 Chụp Xquang Chausse III 18.0077.0028               65,400
  54 Chụp Xquang Schuller 18.0078.0028               65,400
  55 Chụp Xquang Stenvers 18.0079.0028               65,400
  56 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 18.0091.0029               97,200
  57 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 18.0092.0029               97,200
  58 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 18.0093.0029               97,200
  59 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 18.0094.0029               97,200
  60 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze 18.0095.0028               65,400
  61 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 18.0096.0028               65,400
  62 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên 18.0097.0030             122,000
  63 Chụp Xquang khung chậu thẳng 18.0098.0028               65,400
  64 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 18.0099.0028               65,400
  65 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 18.0111.0029               97,200
  66 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0112.0029               97,200
  67 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 18.0113.0029               97,200
  68 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 18.0114.0029               97,200
  69 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 18.0071.0029               97,200
  70 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0115.0029               97,200
  71 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0116.0029               97,200
  72 Chụp Xquang Blondeau 18.0072.0029               97,200
  73 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 18.0086.0028               65,400
  74 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 01.0002.1778               32,800
  75 Điện tim thường 02.0085.1778               32,800
  76 Holter điện tâm đồ 02.0095.1798             198,000
  77 Holter huyết áp 02.0096.1798             198,000
  78 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) 21.0004.1790               73,000
  79 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ 21.0008.1779             201,000
  80 Điện tim thường 21.0014.1778               32,800
  81 Thăm dò điện sinh lý tim 02.0123.1816          1,950,000
  82 Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản 01.0004.0321             162,000
  83 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán 20.0010.0990             213,000
  84 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê 15.0227.1005             290,000
  85 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 18.0117.0029               97,200
  86 Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm 21.0080.0757               28,800
  87 Chụp Xquang ngực thẳng 18.0119.0028               65,400
  88 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 18.0120.0028               65,400
  89 Đo đường kính giác mạc 21.0090.0752               54,800
  90 Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm 18.0622.0085             221,000
  91 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 01.0002.1778               32,800
  92 Nội soi tai mũi họng 20.0013.0933             104,000
  93 Chụp Xquang khớp vai thẳng 18.0100.0028               65,400
  94 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 18.0103.0029               97,200
  95 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0104.0029               97,200
  96 Nội soi đại tràng sigma 20.0081.0137             305,000
  97 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 18.0106.0011               56,200
  98 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0107.0028               65,400
  99 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 18.0111.0028               65,400
  100 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0112.0028               65,400
  101 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 18.0113.0028               65,400
  102 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 18.0121.0028               65,400
  103 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 18.0087.0028               65,400
  104 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 18.0067.0028               65,400
  105 Siêu âm ổ bụng 02.0314.0001               43,900
  106 Đo sắc giác 21.0082.0843               65,900
  107 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) 21.0083.0848               29,900
  108 Đo khúc xạ giác mạc Javal 21.0085.0753               36,200
  109 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 18.0123.0028               65,400
  110 Siêu âm hạch vùng cổ 18.0004.0001               43,900
  111 Nội soi tai mũi họng 20.0013.0933             104,000
  112 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 21.0092.0755               25,900
  113 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 20.0080.0135             244,000
  114 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 18.0067.0013               69,200
  115 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 18.0117.0011               56,200
  116 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 18.0003.0001               43,900
  117 Ghi điện não đồ thông thường 21.0040.1777               64,300
  118 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) 18.0082.0028               65,400
  119 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 18.0093.0028               65,400
  120 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 18.0086.0029               97,200
  121 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường 01.0019.0004             222,000
  122 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 18.0124.0034             224,000
  123 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ 18.0010.0069               82,300
  124 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 01.0018.0004             222,000
  125 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 18.0125.0028               65,400
  126 Đo khúc xạ máy 21.0084.0754                 9,900
  127 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 18.0089.0029               97,200
  128 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 18.0070.0028               65,400
  129 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 18.0101.0028               65,400
  130 Siêu âm tuyến giáp 18.0001.0001               43,900
  131 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê 15.0226.1005             290,000
  132 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0230.0932             513,000
  133 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê 15.0232.0135             244,000
  134 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê 15.0239.1004             508,000
  135 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 18.0019.0001               43,900
  136 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 18.0035.0001               43,900
  137 Siêu âm Doppler tuyến vú 18.0055.0069               82,300
  138 Siêu âm đàn hồi mô vú 18.0056.0069               82,300
  139 Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu 03.0043.0004             222,000
  140 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 18.0102.0029               97,200
  141 Nghiệm pháp phát hiện glocom 21.0079.0801             107,000
  142 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 18.0031.0003             181,000
  143 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 18.0031.0003             181,000
  144 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 18.0094.0028               65,400
  145 Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng 02.0334.0166             558,000
  146 Siêu âm tuyến vú hai bên 18.0054.0001               43,900
  147 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 18.0043.0001               43,900
  148 Siêu âm Doppler tuyến vú 18.0055.0069               82,300
  149 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 18.0044.0001               43,900
  150 Siêu âm tinh hoàn hai bên 18.0057.0001               43,900
  151 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 15.0228.0932             513,000
  152 Siêu âm dương vật 18.0059.0001               43,900
  153 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê 15.0229.0932             513,000
  154 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê 15.0233.0135             244,000
  155 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê 15.0238.1004             508,000
  156 Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê 15.0241.1003             865,000
  157 Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0242.1004             508,000
  158 Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê 15.0243.0932             513,000
  159 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 18.0031.0003             181,000
  160 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 18.0020.0001               43,900
  161 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 18.0030.0001               43,900
  162 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 18.0016.0001               43,900
  163 Siêu âm tử cung phần phụ 18.0018.0001               43,900
  164 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 18.0034.0001               43,900
  165 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 18.0036.0001               43,900
  166 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 18.0068.0029               97,200
  167 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 18.0069.0028               65,400
  168 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 18.0090.0028               65,400
  169 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm 18.0620.0087             152,000
  170 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 18.0091.0028               65,400
  171 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel 21.0076.0752               54,800
  172 Test thử cảm giác giác mạc 21.0077.0852               39,600
  173 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm 18.0621.0090             151,000
  174 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu 01.0021.0001               43,900
  175 Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp 18.0005.0069               82,300
  176 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 18.0109.0028               65,400
  177 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 18.0110.0028               65,400
  178 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu 01.0020.0001               43,900
  179 Chụp Xquang tại giường 18.0127.0028               65,400
  180 Chụp Xquang tại phòng mổ 18.0128.0028               65,400
  181 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 18.0090.0029               97,200
  182 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 18.0106.0029               97,200
  183 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0107.0029               97,200
  184 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.0108.0029               97,200
  185 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 18.0121.0029               97,200
  186 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 18.0122.0029               97,200
  187 Đo lưu huyết não 06.0040.1799               43,400
  188 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng 18.0021.0069               82,300
  189 Siêu âm Doppler gan lách 18.0022.0069               82,300
  190 Siêu âm Doppler mạch máu 02.0112.0004             222,000
  191 Siêu âm màng phổi 18.0011.0001               43,900
  192 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu 01.0239.0001               43,900
  193 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 02.0317.0165             597,000

  4. Danh mục xét nghiệm:

  TT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÃ DVKT GIÁ TT13/2019
  1 Hồng cầu trong phân test nhanh 24.0264.1664                65,600
  2 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi 24.0269.1674                41,700
  3 Vi nấm soi tươi 24.0319.1674                41,700
  4 Vi nấm test nhanh 24.0320.1720              238,000
  5 HBeAg test nhanh 24.0130.1645                59,700
  6 HBeAb test nhanh 24.0133.1643                59,700
  7 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá 22.0292.1280                31,100
  8 Rút máu để điều trị 22.0499.0163              236,000
  9 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 22.0279.1269                39,100
  10 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 22.0288.1271                28,800
  11 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 22.0280.1269                39,100
  12 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) 22.0283.1269                39,100
  13 Mycobacterium leprae nhuộm soi 24.0039.1714                68,000
  14 Vibrio cholerae nhuộm soi 24.0043.1714                68,000
  15 Phản ứng Pandy [dịch] 23.0209.1606                  8,500
  16 Định lượng Protein (dịch não tuỷ) 23.0210.1607                10,700
  17 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] 23.0214.1493                21,500
  18 Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) 23.0215.1506                26,900
  19 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) 23.0217.1605                12,900
  20 Định lượng Protein (dịch chọc dò) 23.0219.1494                21,500
  21 Phản ứng Rivalta [dịch] 23.0220.1608                  8,500
  22 Vi khuẩn kháng thuốc định tính 24.0006.1723              196,000
  23 Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) 23.0221.1506                26,900
  24 Đo tỷ trọng dịch chọc dò 23.0222.1596                27,400
  25 Vi khuẩn nhuộm soi 24.0001.1714                68,000
  26 Vi khuẩn test nhanh 24.0002.1720              238,000
  27 Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động 22.0009.1353                40,400
  28 Định lượng Fibrinogen phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động 22.0011.1254                56,500
  29 Định lượng Fibrinogen phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động 22.0012.1254                56,500
  30 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động 22.0013.1242              102,000
  31 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động 22.0014.1242              102,000
  32 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ 22.0137.1361                17,300
  33 Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) 22.0119.1368                36,900
  34 Tìm giun chỉ trong máu 22.0140.1360                34,600
  35 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 22.0142.1304                23,100
  36 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm 22.0160.1345                17,300
  37 Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế 22.0161.1292                30,000
  38 Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) 22.0163.1412                34,600
  39 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) 22.0268.1330                28,800
  40 Cặn Addis 22.0151.1594                43,100
  41 Định tính Dưỡng chấp [niệu] 23.0186.1582                21,500
  42 Định tính Porphyrin [niệu] 23.0199.1763                53,100
  43 Định tính Protein Bence -jones [niệu] 23.0202.1592                21,500
  44 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. 22.0006.1354                40,400
  45 Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động 22.0008.1353                40,400
  46 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 23.0206.1596                27,400
  47 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động 22.0153.1610                91,600
  48 Định lượng Dưỡng chấp [niệu] 23.0185.1506                26,900
  49 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 22.0138.1362                36,900
  50 HCV Ab test nhanh 24.0144.1621                53,600
  51 HIV Ab test nhanh 24.0169.1616                53,600
  52 HBsAg test nhanh 24.0117.1646                53,600
  53 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 22.0001.1352                63,500
  54 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động 22.0002.1352                63,500
  55 Thời gian prothrombin  phương pháp thủ công 22.0003.1351                55,300
  56 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 22.0005.1354                40,400
  57 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu 22.0285.1267                23,100
  58 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu 22.0287.1272                46,200
  59 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 22.0308.1306                80,800
  60 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 22.0021.1219                14,900
  61 Tìm mảnh vỡ hồng cầu 22.0136.1363                17,300
  62 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) 22.0284.1270                57,700
  63 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] 23.0009.1493                21,500
  64 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 23.0077.1518                19,200
  65 Định lượng Sắt [Máu] 23.0143.1503                32,300
  66 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) 23.0172.1580                29,000
  67 Định lượng Axit Uric (niệu) 23.0176.1598                16,100
  68 Định lượng Canxi (niệu) 23.0180.1577                24,600
  69 Định lượng Glucose (niệu) 23.0187.1593                13,900
  70 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] 23.0188.1586                43,100
  71 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] 23.0193.1589                43,100
  72 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 23.0194.1589                43,100
  73 Định lượng Protein (niệu) 23.0201.1593                13,900
  74 Định lượng Urê (niệu) 23.0205.1598                16,100
  75 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) 23.0208.1605                12,900
  76 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] 23.0195.1589                43,100
  77 Helicobacter pylori Ag test nhanh 24.0073.1658              156,000
  78 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi 24.0049.1714                68,000
  79 Neisseria meningitidis nhuộm soi 24.0056.1714                68,000
  80 Chlamydia test nhanh 24.0060.1627                71,600
  81 Leptospira test nhanh 24.0080.1675              138,000
  82 Mycoplasma hominis test nhanh 24.0085.1720              238,000
  83 Virus test nhanh 24.0108.1720              238,000
  84 Rotavirus test nhanh 24.0249.1697              178,000
  85 Rubella virus Ab test nhanh 24.0254.1701              149,000
  86 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính 24.0289.1694                32,100
  87 Vi hệ đường ruột 24.0016.1712                29,700
  88 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 24.0263.1665                38,200
  89 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 23.0084.1506                26,900
  90 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 23.0058.1487                29,000
  91 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 01.0285.1349                12,600
  92 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 23.0019.1493                21,500
  93 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 23.0025.1493                21,500
  94 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] 23.0026.1493                21,500
  95 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 23.0010.1494                21,500
  96 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 23.0158.1506                26,900
  97 Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 23.0112.1506                26,900
  98 Định lượng Urê máu [Máu] 23.0166.1494                21,500
  99 Định lượng Phospho (máu) 23.0128.1494                21,500
  100 Định lượng HbA1c [Máu] 23.0083.1523              101,000
  101 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 01.0281.1510                15,200
  102 Định lượng Urê (dịch) 23.0223.1494                21,500
  103 Định lượng Creatinin (dịch) 23.0216.1494                21,500
  104 Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert 24.0028.1682              342,000
  105 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 22.0120.1370                40,400
  106 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 22.0019.1348                12,600
  107 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 22.0279.1269                39,100
  108 Định lượng Creatinin (máu) 23.0051.1494                21,500
  109 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 23.0020.1493                21,500
  110 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh 24.0098.1720              238,000
  111 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 22.0286.1268                20,700
  112 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) 22.0274.1326                74,800
  113 HIV Ag/Ab test nhanh 24.0170.2042                98,200
  114 Định lượng Albumin [Máu] 23.0007.1494                21,500
  115 Định lượng Globulin [Máu] 23.0076.1494                21,500
  116 Định lượng Acid Uric [Máu] 23.0003.1494                21,500
  117 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 23.0027.1493                21,500
  118 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 23.0041.1506 26900
  119 Định lượng Glucose [Máu] 23.0075.1494 21500
  120 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 23.0133.1494                21,500
  121 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 22.0138.1362                36,900
  122 Định lượng Calci ion hoá [Máu] 23.0030.1472                16,100

  5. Danh mục kỹ thuật khác:

  TT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÃ DVKT GIÁ TT13/2019
  1 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 01.0002.1778               32,800
  2 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng 01.0089.0206             247,000
  3 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 01.0007.0099             653,000
  4 Đặt ống nội khí quản 01.0066.1888             568,000
  5 Mở khí quản cấp cứu 01.0071.0120             719,000
  6 Mở khí quản thường quy 01.0073.0120             719,000
  7 Thay canuyn mở khí quản 02.0067.0206             247,000
  8 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 01.0086.0898               20,400
  9 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 01.0157.0508               49,900
  10 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 01.0158.0074             479,000
  11 Thông bàng quang 01.0164.0210               90,100
  12 Rửa bàng quang lấy máu cục 01.0165.0158             198,000
  13 Chọc dịch tuỷ sống 01.0202.0083             107,000
  14 Đặt ống thông dạ dày 01.0216.0103               90,100
  15 Rửa dạ dày cấp cứu 01.0218.0159             119,000
  16 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín 01.0219.0160             589,000
  17 Thụt tháo 01.0221.0211               82,100
  18 Đặt ống thông hậu môn 01.0223.0211               82,100
  19 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm 01.0244.0165             597,000
  20 Mở khí quản 03.0078.0120             719,000
  21 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp 03.0080.0079             143,000
  22 Bơm rửa màng phổi 03.0081.0071             216,000
  23 Mở khí quản qua da cấp cứu 03.0096.0120             719,000
  24 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 03.0112.0508               49,900
  25 Soi góc tiền phòng 03.1702.0849               52,500
  26 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 03.1942.1010             334,000
  27 Nắn sai khớp thái dương hàm 03.2069.1022             103,000
  28 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 03.2072.1009             363,000
  29 Lấy dị vật âm đạo 03.2262.0630             573,000
  30 Khâu rách cùng đồ âm đạo 03.2263.0624           1,898,000
  31 Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 03.2329.0095             678,000
  32 Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe 03.2331.0164             178,000
  33 Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 03.2332.0078             176,000
  34 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 03.2333.0078             176,000
  35 Chọc áp xe gan qua siêu âm 03.2352.0087             152,000
  36 Chọc dịch màng bụng 03.2354.0077             137,000
  37 Dẫn lưu dịch màng bụng 03.2355.0077             137,000
  38 Chọc hút áp xe thành bụng 03.2356.0505             186,000
  39 Thụt tháo phân 03.2357.0211               82,100
  40 Đặt sonde hậu môn 03.2358.0211               82,100
  41 Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc 03.2382.0313             377,000
  42 Test nội bì 03.2383.0314             475,000
  43 Test nội bì 03.2383.0315             389,000
  44 Test áp (Patch test) với các loại thuốc 03.2384.0307             521,000
  45 Tiêm trong da 03.2387.0212               11,400
  46 Tiêm dưới da 03.2388.0212               11,400
  47 Tiêm bắp thịt 03.2389.0212               11,400
  48 Tiêm tĩnh mạch 03.2390.0212               11,400
  49 Truyền tĩnh mạch 03.2391.0215               21,400
  50 Cắt u nang buồng trứng xoắn 03.2729.0683           2,944,000
  51 Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng 03.3330.0493           2,832,000
  52 Cắt đoạn ruột non 03.3380.0498           1,038,000
  53 Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản 03.3377.0494           2,562,000
  54 Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ 03.3378.0494           2,562,000
  55 Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ 03.3379.0494           2,562,000
  56 Cắt polype trực tràng 03.3380.0498           1,038,000
  57 Mở thông bàng quang 03.3532.0121             373,000
  58 Nong niệu đạo 03.3606.0156             241,000
  59 Cắt bỏ tinh hoàn 03.3607.0435           2,321,000
  60 Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn 03.3608.0505             186,000
  61 Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn 03.3649.0556           3,750,000
  62 Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản 03.3820.0573           3,325,000
  63 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 03.3821.0216             178,000
  64 Nắn, bó bột trật khớp vai 03.3839.0517             319,000
  65 Nắn, bó bột trật khớp vai 03.3839.0518             164,000
  66 Đặt ống nội khí quản 03.0077.1888             568,000
  67 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi 03.0079.0077             137,000
  68 Chọc thăm dò màng phổi 03.0084.0077             137,000
  69 Khí dung thuốc cấp cứu 03.0089.0898               20,400
  70 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 03.0125.0086             110,000
  71 Rửa bàng quang lấy máu cục 03.0131.0158             198,000
  72 Thông tiểu 03.0133.0210               90,100
  73 Chọc dịch tuỷ sống 03.0148.0083             107,000
  74 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 03.0165.0077             137,000
  75 Đặt ống thông dạ dày 03.0167.0103               90,100
  76 Rửa dạ dày cấp cứu 03.0168.0159             119,000
  77 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín 03.0169.0160             589,000
  78 Đặt sonde hậu môn 03.0178.0211               82,100
  79 Thụt tháo phân 03.0179.0211               82,100
  80 Phẫu thuật mộng đơn thuần 03.1657.0823             870,000
  81 Lấy dị vật giác mạc 03.1658.0777             665,000
  82 Lấy dị vật giác mạc 03.1658.0778               82,100
  83 Lấy dị vật giác mạc 03.1658.0779             862,000
  84 Lấy dị vật giác mạc 03.1658.0780             327,000
  85 Khâu cò mi, tháo cò 03.1660.0764             400,000
  86 Khâu da mi 03.1663.0768           1,440,000
  87 Khâu da mi 03.1663.0769             809,000
  88 Khâu phục hồi bờ mi 03.1664.0772             693,000
  89 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 03.1665.0773             926,000
  90 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0788           1,235,000
  91 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0789             638,000
  92 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0790           1,417,000
  93 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0791             845,000
  94 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0792           1,068,000
  95 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0793           1,640,000
  96 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0794           1,837,000
  97 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut) 03.1677.0795           1,236,000
  98 Tiêm dưới kết mạc 03.1682.0856               47,500
  99 Tiêm cạnh nhãn cầu 03.1683.0857               47,500
  100 Tiêm hậu nhãn cầu 03.1684.0857               47,500
  101 Bơm thông lệ đạo 03.1685.0854               94,400
  102 Cắt chỉ khâu kết mạc 03.1690.0075               32,900
  103 Đốt lông xiêu 03.1691.0759               47,900
  104 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc 03.1693.0738               78,400
  105 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 03.1694.0799               35,200
  106 Rửa cùng đồ 03.1695.0842               41,600
  107 Soi đáy mắt trực tiếp 03.1699.0849               52,500
  108 Cắt chỉ khâu da 03.1703.0075               32,900
  109 Lấy dị vật kết mạc 03.1706.0782               64,400
  110 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement  (GiC) 03.1954.1019               97,000
  111 Nhổ răng sữa 03.1955.1029               37,300
  112 Nhổ chân răng sữa 03.1956.1029               37,300
  113 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em 03.1957.1033               32,300
  114 Thông vòi nhĩ 03.2116.0992               86,600
  115 Lấy dị vật tai 03.2117.0901               62,900
  116 Lấy dị vật tai 03.2117.0902             514,000
  117 Lấy dị vật tai 03.2117.0903             155,000
  118 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai 03.2118.0882               52,600
  119 Chích nhọt ống tai ngoài 03.2119.0505             186,000
  120 Làm thuốc tai 03.2120.0899               20,500
  121 Nhét bấc mũi sau 03.2149.0916             116,000
  122 Nhét bấc mũi trước 03.2150.0916             116,000
  123 Làm Proetz 03.2154.0897               57,600
  124 Lấy dị vật hạ họng 03.2178.0900               40,800
  125 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê 03.2179.0870           1,085,000
  126 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê 03.2179.0937           1,648,000
  127 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 03.2180.0954           3,040,000
  128 Chích áp xe quanh Amidan 03.2181.0878             263,000
  129 Chích áp xe quanh Amidan 03.2181.0995             729,000
  130 Đốt nhiệt họng hạt 03.2182.0895               79,100
  131 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản 03.2184.0899               20,500
  132 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới  5 cm 03.2456.1044             705,000
  133 Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm 03.2457.1044             705,000
  134 Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2cm 03.2534.1047           2,927,000
  135 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới  5 cm 03.2535.1049           2,627,000
  136 Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm 03.2536.1049           2,627,000
  137 Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm 03.2537.1047           2,927,000
  138 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ  2-5 cm 03.2538.1060           3,144,000
  139 Cắt polyp ống tai 03.2613.0874           1,990,000
  140 Cắt polyp ống tai 03.2613.0875             602,000
  141 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 03.3083.0576           2,598,000
  142 Phẫu thuật viêm ruột thừa 03.3327.0459           2,561,000
  143 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 03.3328.0686           4,289,000
  144 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 03.3332.0493           2,832,000
  145 Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản 03.3399.0600             807,000
  146 Lấy máu tụ tầng sinh môn 03.3400.0632           2,248,000
  147 Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường 03.3401.0492           3,258,000
  148 Mở bụng thăm dò 03.3402.0491           2,514,000
  149 Chọc dò túi cùng Douglas 03.3405.0606             280,000
  150 Chích áp xe tầng sinh môn 03.3406.0600             807,000
  151 Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên 03.3599.0492           3,258,000
  152 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 03.3601.0435           2,321,000
  153 Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa 03.3710.0571           2,887,000
  154 Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 03.3711.0571           2,887,000
  155 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít 03.3712.0556           3,750,000
  156 Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời 03.3793.0577           4,616,000
  157 Tháo bỏ các ngón chân 03.3797.0571           2,887,000
  158 Chích áp xe phần mềm lớn 03.3817.0505             186,000
  159 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn 03.3818.0218             257,000
  160 Nối gân duỗi 03.3819.0559           2,963,000
  161 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0075               32,900
  162 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0200               57,600
  163 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0202             112,000
  164 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0203             134,000
  165 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0204             179,000
  166 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 03.3826.0205             240,000
  167 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 03.3827.0216             178,000
  168 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 03.3827.0218             257,000
  169 Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay 03.3841.0527             335,000
  170 Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay 03.3841.0528             254,000
  171 Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay 03.3842.0527             335,000
  172 Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay 03.3842.0528             254,000
  173 Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay 03.3843.0527             335,000
  174 Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay 03.3843.0528             254,000
  175 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 03.3844.0515             399,000
  176 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 03.3844.0516             221,000
  177 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu 03.3845.0515             399,000
  178 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu 03.3845.0516             221,000
  179 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay 03.3846.0515             399,000
  180 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay 03.3846.0516             221,000
  181 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 03.3847.0527             335,000
  182 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 03.3847.0528             254,000
  183 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay 03.3849.0521             335,000
  184 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay 03.3849.0522             212,000
  185 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa  hai xương cẳng tay 03.3850.0521             335,000
  186 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa  hai xương cẳng tay 03.3850.0522             212,000
  187 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 03.3851.0521             335,000
  188 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 03.3851.0522             212,000
  189 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 03.3852.0521             335,000
  190 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 03.3852.0522             212,000
  191 Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles 03.3853.0521             335,000
  192 Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles 03.3853.0522             212,000
  193 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 03.3854.0519             234,000
  194 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 03.3854.0520             162,000
  195 Nắn, bó bột trật khớp háng 03.3855.0511             644,000
  196 Nắn, bó bột trật khớp háng 03.3855.0512             274,000
  197 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng 03.3856.0513             259,000
  198 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng 03.3856.0514             159,000
  199 Nắn, bó bột gãy mâm chày 03.3857.0525             335,000
  200 Nắn, bó bột gãy mâm chày 03.3857.0526             254,000
  201 Nắn, bó bột  gãy xương chậu 03.3858.0529             624,000
  202 Nắn, bó bột  gãy xương chậu 03.3858.0530             344,000
  203 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi 03.3859.0529             624,000
  204 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi 03.3859.0530             344,000
  205 Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật 03.3860.0511             644,000
  206 Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật 03.3860.0512             274,000
  207 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi 03.3861.0529             624,000
  208 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi 03.3861.0530             344,000
  209 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 03.3862.0533             144,000
  210 Nắn, bó bột trật khớp gối 03.3863.0513             259,000
  211 Nắn, bó bột trật khớp gối 03.3863.0514             159,000
  212 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân 03.3864.0525             335,000
  213 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân 03.3864.0526             254,000
  214 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 03.3865.0525             335,000
  215 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 03.3865.0526             254,000
  216 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 03.3866.0525             335,000
  217 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 03.3866.0526             254,000
  218 Nắn, bó bột gãy xương chày 03.3867.0525             335,000
  219 Nắn, bó bột gãy xương chày 03.3867.0526             254,000
  220 Nắn, bó bột gãy Dupuytren 03.3868.0525             335,000
  221 Nắn, bó bột gãy Dupuytren 03.3868.0526             254,000
  222 Nắn, bó bột gãy Monteggia 03.3869.0521             335,000
  223 Nắn, bó bột gãy Monteggia 03.3869.0522             212,000
  224 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 03.3870.0519             234,000
  225 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 03.3870.0520             162,000
  226 Nắn, bó bột gẫy xương gót 03.3871.0532             144,000
  227 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 03.3872.0519             234,000
  228 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 03.3872.0520             162,000
  229 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 03.3873.0515             399,000
  230 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 03.3873.0516             221,000
  231 Nắn, cố định trật khớp hàm 03.3874.0515             399,000
  232 Nắn, cố định trật khớp hàm 03.3874.0516             221,000
  233 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 03.3875.0513             259,000
  234 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 03.3875.0514             159,000
  235 Chích rạch áp xe nhỏ 03.3909.0505             186,000
  236 Chích hạch viêm mủ 03.3910.0505             186,000
  237 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 02.0012.0095             678,000
  238 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 02.0317.0165             597,000
  239 Siêu âm can thiệp – chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng 02.0334.0166             558,000
  240 Bơm rửa khoang màng phổi 02.0002.0071             216,000
  241 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 02.0008.0078             176,000
  242 Chọc dò dịch màng phổi 02.0009.0077             137,000
  243 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 02.0026.0111             185,000
  244 Khí dung thuốc giãn phế quản 02.0032.0898               20,400
  245 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 02.0061.0164             178,000
  246 Vận động trị liệu hô hấp 02.0068.0277               30,100
  247 Chọc dò dịch não tuỷ 02.0129.0083             107,000
  248 Hút đờm hầu họng 02.0150.0114               11,100
  249 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường 02.0156.0849               52,500
  250 Đặt sonde bàng quang 02.0188.0210               90,100
  251 Nong niệu đạo và đặt sonde đái 02.0211.0156             241,000
  252 Rửa bàng quang lấy máu cục 02.0232.0158             198,000
  253 Rửa bàng quang 02.0233.0158             198,000
  254 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm 02.0242.0077             137,000
  255 Đặt ống thông dạ dày 02.0244.0103               90,100
  256 Đặt ống thông hậu môn 02.0247.0211               82,100
  257 Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng cấp cứu 02.0253.0135             244,000
  258 Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori 02.0272.2044             294,000
  259 Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết 02.0305.0135             244,000
  260 Rửa dạ dày cấp cứu 02.0313.0159             119,000
  261 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng 02.0338.0211               82,100
  262 Thụt tháo phân 02.0339.0211               82,100
  263 Hút dịch khớp gối 02.0349.0112             114,000
  264 Hút nang bao hoạt dịch 02.0361.0112             114,000
  265 Tiêm khớp gối 02.0381.0213               91,500
  266 Tiêm khớp cổ chân 02.0383.0213               91,500
  267 Tiêm khớp bàn ngón chân 02.0384.0213               91,500
  268 Tiêm khớp cổ tay 02.0385.0213               91,500
  269 Tiêm khớp bàn ngón tay 02.0386.0213               91,500
  270 Tiêm khớp đốt ngón tay 02.0387.0213               91,500
  271 Tiêm khớp khuỷu tay 02.0388.0213               91,500
  272 Tiêm khớp vai 02.0389.0213               91,500
  273 Tiêm khớp ức đòn 02.0390.0213               91,500
  274 Tiêm khớp ức – sườn 02.0391.0213               91,500
  275 Tiêm khớp đòn- cùng vai 02.0392.0213               91,500
  276 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn 08.0451.0228               35,500
  277 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn 08.0460.0228               35,500
  278 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn 08.0461.0228               35,500
  279 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn 08.0479.0235               33,200
  280 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt 08.0480.0235               33,200
  281 Giác hơi điều trị các chứng đau 08.0481.0235               33,200
  282 Điện châm 08.0005.0230               67,300
  283 Thủy châm 08.0006.0271               66,100
  284 Kéo nắn cột sống cổ 08.0013.0238               45,300
  285 Kéo nắn cột sống thắt lưng 08.0014.0238               45,300
  286 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 08.0278.0230               67,300
  287 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 08.0280.0230               67,300
  288 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt 08.0285.0230               67,300
  289 Điện châm điều trị bí đái cơ năng 08.0293.0230               67,300
  290 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não 08.0297.0230               67,300
  291 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 08.0300.0230               67,300
  292 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông 08.0307.0230               67,300
  293 Điện châm điều trị viêm mũi xoang 08.0310.0230               67,300
  294 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 08.0313.0230               67,300
  295 Điện châm điều trị ù tai 08.0314.0230               67,300
  296 Điện châm điều trị liệt do tổn thương  đám rối dây thần kinh 08.0316.0230               67,300
  297 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh 08.0320.0230               67,300
  298 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông 08.0322.0271               66,100
  299 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 08.0323.0271               66,100
  300 Thuỷ châm điều trị mất ngủ 08.0324.0271               66,100
  301 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 08.0330.0271               66,100
  302 Thuỷ châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng 08.0336.0271               66,100
  303 Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em 08.0342.0271               66,100
  304 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy 08.0352.0271               66,100
  305 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 08.0356.0271               66,100
  306 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 08.0357.0271               66,100
  307 Thuỷ châm điều trị đau dây V 08.0359.0271               66,100
  308 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống 08.0360.0271               66,100
  309 Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp 08.0362.0271               66,100
  310 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 08.0364.0271               66,100
  311 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên 08.0365.0271               66,100
  312 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới 08.0366.0271               66,100
  313 Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang 08.0371.0271               66,100
  314 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp 08.0375.0271               66,100
  315 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp 08.0376.0271               66,100
  316 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai 08.0377.0271               66,100
  317 Thuỷ châm điều trị đau lưng 08.0378.0271               66,100
  318 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 08.0389.0280               65,500
  319 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 08.0390.0280               65,500
  320 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 08.0391.0280               65,500
  321 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông 08.0392.0280               65,500
  322 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 08.0395.0280               65,500
  323 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 08.0396.0280               65,500
  324 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 08.0397.0280               65,500
  325 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 08.0398.0280               65,500
  326 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 08.0402.0280               65,500
  327 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 08.0406.0280               65,500
  328 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 08.0408.0280               65,500
  329 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 08.0409.0280               65,500
  330 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress 08.0410.0280               65,500
  331 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 08.0411.0280               65,500
  332 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối  và dây thần kinh 08.0412.0280               65,500
  333 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 08.0413.0280               65,500
  334 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 08.0414.0280               65,500
  335 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 08.0419.0280               65,500
  336 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp 08.0423.0280               65,500
  337 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 08.0424.0280               65,500
  338 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 08.0425.0280               65,500
  339 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 08.0428.0280               65,500
  340 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp 08.0429.0280               65,500
  341 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 08.0430.0280               65,500
  342 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 08.0431.0280               65,500
  343 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 08.0432.0280               65,500
  344 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 08.0434.0280               65,500
  345 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa 08.0435.0280               65,500
  346 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón 08.0439.0280               65,500
  347 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông 08.0441.0280               65,500
  348 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 08.0443.0280               65,500
  349 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não 08.0445.0280               65,500
  350 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 08.0446.0280               65,500
  351 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly 08.0450.0280               65,500
  352 Đo lưu huyết não 06.0040.1799               43,400
  353 Điều trị bằng các dòng điện xung 17.0007.0234               41,400
  354 Điều trị bằng sóng xung kích 17.0009.0255               61,700
  355 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 17.0026.0220               45,800
  356 Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề…) 17.0048.0268               29,000
  357 Tập với dụng cụ chèo thuyền 17.0067.0268               29,000
  358 Tập với xe đạp tập 17.0071.0270               11,200
  359 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) 17.0108.0260               59,500
  360 Tập cho người thất ngôn 17.0109.0265             106,000
  361 Tập sửa lỗi phát âm 17.0111.0265             106,000
  362 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu 17.0141.0241               48,600
  363 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu 17.0142.0241               48,600
  364 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm 12.0002.1044             705,000
  365 Cắt các u lành vùng cổ 12.0010.1049           2,627,000
  366 Cắt polyp ống tai 12.0161.0874           1,990,000
  367 Cắt polyp ống tai 12.0161.0875             602,000
  368 Cắt u vú lành  tính 12.0267.0653           2,862,000
  369 Mổ bóc nhân xơ vú 12.0268.0591             984,000
  370 Cắt polyp cổ tử cung 12.0278.0655           1,935,000
  371 Cắt u nang buồng trứng xoắn 12.0280.0683           2,944,000
  372 Cắt u nang buồng trứng 12.0281.0683           2,944,000
  373 Cắt u  nang buồng trứng và phần phụ 12.0283.0683           2,944,000
  374 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 12.0284.0683           2,944,000
  375 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung 12.0289.0654           3,668,000
  376 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) 12.0290.0596           5,550,000
  377 Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng 12.0291.0681           3,876,000
  378 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 12.0305.0593           2,761,000
  379 Cắt u thành âm đạo 12.0306.0597           2,048,000
  380 Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam 12.0323.0653           2,862,000
  381 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai 15.0045.0909           1,334,000
  382 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai 15.0045.0910             834,000
  383 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 15.0046.0872             486,000
  384 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 15.0046.0954           3,040,000
  385 Bơm hơi vòi nhĩ 15.0052.0993             115,000
  386 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) 15.0054.0902             514,000
  387 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) 15.0054.0903             155,000
  388 Chọc hút dịch vành tai 15.0056.0882               52,600
  389 Làm thuốc tai 15.0058.0899               20,500
  390 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 15.0059.0908               62,900
  391 Nhét bấc mũi trước 15.0141.0916             116,000
  392 Cầm máu mũi bằng Merocel 15.0142.0868             205,000
  393 Cầm máu mũi bằng Merocel 15.0142.0869             275,000
  394 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 15.0143.0906             673,000
  395 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 15.0143.0907             194,000
  396 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 15.0144.0906             673,000
  397 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 15.0144.0907             194,000
  398 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 15.0152.0988           2,814,000
  399 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) 15.0174.0120             719,000
  400 Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng 15.0205.1043           1,014,000
  401 Chích áp xe quanh Amidan 15.0207.0878             263,000
  402 Chích áp xe quanh Amidan 15.0207.0995             729,000
  403 Lấy dị vật họng miệng 15.0212.0900               40,800
  404 Lấy dị vật hạ họng 15.0213.0900               40,800
  405 Đốt họng hạt bằng nhiệt 15.0215.0895               79,100
  406 Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) 15.0216.0893             130,000
  407 Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) 15.0216.0894             148,000
  408 Bơm thuốc thanh quản 15.0218.0899               20,500
  409 Đặt nội khí quản 15.0219.1888             568,000
  410 Thay canuyn 15.0220.0206             247,000
  411 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê 15.0223.0879             263,000
  412 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê 15.0223.0996             729,000
  413 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 15.0234.0927             223,000
  414 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê 15.0235.0926             723,000
  415 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê 15.0235.0928             318,000
  416 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite 16.0068.1031             247,000
  417 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam 16.0069.1031             247,000
  418 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement 16.0070.1031             247,000
  419 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement 16.0071.1018             337,000
  420 Phục hồi cổ răng bằng Composite 16.0072.1018             337,000
  421 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới 16.0214.1007             158,000
  422 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp 16.0222.1035             212,000
  423 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp 16.0223.1035             212,000
  424 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 16.0224.1035             212,000
  425 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant 16.0225.1035             212,000
  426 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement 16.0226.1035             212,000
  427 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 16.0230.1010             334,000
  428 Điều trị tuỷ răng sữa 16.0232.1016             271,000
  429 Điều trị tuỷ răng sữa 16.0232.1017             382,000
  430 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam 16.0235.1019               97,000
  431 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement 16.0236.1019               97,000
  432 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 16.0298.1009             363,000
  433 Nắn sai khớp thái dương hàm 16.0335.1022             103,000
  434 Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê 16.0337.1053           1,662,000
  435 Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi 14.0112.0075               32,900
  436 Phẫu thuật mộng đơn thuần 14.0165.0823             870,000
  437 Khâu cò mi, tháo cò 14.0168.0764             400,000
  438 Khâu da mi đơn giản 14.0171.0769             809,000
  439 Phẫu thuật quặm 14.0187.0788           1,235,000
  440 Phẫu thuật quặm 14.0187.0789             638,000
  441 Phẫu thuật quặm 14.0187.0790           1,417,000
  442 Phẫu thuật quặm 14.0187.0791             845,000
  443 Phẫu thuật quặm 14.0187.0792           1,068,000
  444 Phẫu thuật quặm 14.0187.0793           1,640,000
  445 Phẫu thuật quặm 14.0187.0794           1,837,000
  446 Phẫu thuật quặm 14.0187.0795           1,236,000
  447 Tiêm dưới kết mạc 14.0193.0856               47,500
  448 Bơm thông lệ đạo 14.0197.0855               59,400
  449 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản 14.0203.0075               32,900
  450 Cắt chỉ khâu kết mạc 14.0204.0075               32,900
  451 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu 14.0205.0759               47,900
  452 Bơm rửa lệ đạo 14.0206.0730               36,700
  453 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc 14.0207.0738               78,400
  454 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 14.0210.0799               35,200
  455 Rạch áp xe mi 14.0215.0505             186,000
  456 Rạch áp xe túi lệ 14.0216.0505             186,000
  457 Soi đáy mắt trực tiếp 14.0218.0849               52,500
  458 Test thử cảm giác giác mạc 14.0250.0852               39,600
  459 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm 14.0252.0801             107,000
  460 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) 14.0257.0848               29,900
  461 Đo độ lác 14.0262.0751               63,800
  462 Xác định sơ đồ song thị 14.0263.0751               63,800
  463 Đo biên độ điều tiết 14.0264.0751               63,800
  464 Đo thị giác 2 mắt 14.0265.0751               63,800
  465 Đo độ dày giác mạc 14.0267.0750             133,000
  466 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 11.0005.1148             242,000
  467 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em 11.0010.1148             242,000
  468 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn 11.0019.1102           2,269,000
  469 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 11.0022.1102           2,269,000
  470 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 11.0025.1106           2,298,000
  471 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 11.0028.1106           2,298,000
  472 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng 11.0087.0120             719,000
  473 Cắt sẹo khâu kín 11.0103.1114           3,288,000
  474 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 11.0116.0199             246,000
  475 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 20.0080.0135             244,000
  476 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 07.0233.0355             258,000
  477 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 28.0033.0773             926,000
  478 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 28.0161.0576           2,598,000
  479 Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức 28.0162.0576           2,598,000
  480 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú 28.0264.0653           2,862,000
  481 Nối gân duỗi 28.0340.0559           2,963,000
  482 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật 28.0352.1091           2,686,000
  483 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt 28.0176.1076           2,998,000
  484 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 13.0001.0676           7,919,000
  485 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên 13.0002.0672           2,945,000
  486 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp 13.0003.0674           4,027,000
  487 Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật…) 13.0005.0675           4,307,000
  488 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp…) 13.0006.0673           5,929,000
  489 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 13.0007.0671           2,332,000
  490 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 13.0008.0670           4,202,000
  491 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp 13.0009.0659           9,564,000
  492 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 13.0010.0660           7,397,000
  493 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa 13.0011.0707           4,867,000
  494 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 13.0012.0708           3,342,000
  495 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung 13.0013.0649           4,838,000
  496 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai 13.0017.0652           4,585,000
  497 Khâu tử cung do nạo thủng 13.0018.0625           2,782,000
  498 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) 13.0024.0613           1,002,000
  499 Nội xoay thai 13.0025.0638           1,406,000
  500 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 13.0026.0615           1,227,000
  501 Forceps 13.0027.0617             952,000
  502 Giác hút 13.0028.0617             952,000
  503 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 13.0030.0623           1,564,000
  504 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 13.0032.0632           2,248,000
  505 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 13.0033.0614             706,000
  506 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 13.0040.0629               85,600
  507 Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang 13.0044.0621           2,741,000
  508 Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai 13.0045.0622           2,407,000
  509 Chọc ối điều trị đa ối 13.0046.0608             722,000
  510 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 13.0048.0640             281,000
  511 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 13.0049.0635             344,000
  512 Khâu vòng cổ tử cung 13.0052.0626             549,000
  513 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 13.0053.0594             117,000
  514 Chích áp xe tầng sinh môn 13.0054.0600             807,000
  515 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung 13.0061.0598           6,111,000
  516 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn 13.0068.0681           3,876,000
  517 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần 13.0070.0681           3,876,000
  518 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 13.0071.0679           3,355,000
  519 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 13.0072.0683           2,944,000
  520 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 13.0075.0668           3,322,000
  521 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 13.0086.0680           3,507,000
  522 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ 13.0090.0689           5,071,000
  523 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 13.0091.0665           3,725,000
  524 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng 13.0092.0683           2,944,000
  525 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 13.0093.0664           3,766,000
  526 Phẫu thuật Crossen 13.0101.0666           4,012,000
  527 Phẫu thuật Manchester 13.0102.0678           3,681,000
  528 Phẫu thuật Lefort 13.0103.0677           2,783,000
  529 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo 13.0109.0662           2,660,000
  530 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại 13.0110.0651           2,619,000
  531 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp 13.0112.0669           2,844,000
  532 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng 13.0115.0650           2,677,000
  533 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 13.0116.0663           3,710,000
  534 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa 13.0131.0697           4,963,000
  535 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa 13.0132.0685           2,782,000
  536 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa 13.0136.0628           2,612,000
  537 Khoét chóp cổ tử cung 13.0140.0627           2,747,000
  538 Cắt cụt cổ tử cung 13.0141.0627           2,747,000
  539 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 13.0143.0655           1,935,000
  540 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo 13.0144.0721             388,000
  541 Cắt u thành âm đạo 13.0147.0597           2,048,000
  542 Lấy dị vật âm đạo 13.0148.0630             573,000
  543 Khâu rách cùng đồ âm đạo 13.0149.0624           1,898,000
  544 Chích áp xe tuyến Bartholin 13.0151.0601             831,000
  545 Bóc nang tuyến Bartholin 13.0152.0589           1,274,000
  546 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 13.0153.0603             790,000
  547 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn 13.0155.0334             682,000
  548 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính 13.0156.0639             580,000
  549 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết 13.0157.0619             204,000
  550 Nạo hút thai trứng 13.0158.0634             772,000
  551 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 13.0162.0604             880,000
  552 Chích áp xe vú 13.0163.0602             219,000
  553 Soi cổ tử cung 13.0166.0715               61,500
  554 Cắt u vú lành tính 13.0174.0653           2,862,000
  555 Bóc nhân xơ vú 13.0175.0591             984,000
  556 Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh 13.0185.0099             653,000
  557 Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh 13.0191.0079             143,000
  558 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh 13.0192.0103               90,100
  559 Rửa dạ dày sơ sinh 13.0193.0159             119,000
  560 Dẫn lưu màng phổi sơ sinh 13.0195.0094             596,000
  561 Đặt sonde hậu môn sơ sinh 13.0199.0211               82,100
  562 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh 13.0200.0074             479,000
  563 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng 13.0221.0695           5,528,000
  564 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ 13.0222.0631           2,860,000
  565 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ 13.0223.0700           4,744,000
  566 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 13.0224.0631           2,860,000
  567 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần 13.0231.0643             302,000
  568 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 13.0233.0642           1,152,000
  569 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 13.0238.0648             396,000
  570 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần 13.0239.0645             183,000
  571 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ 13.0240.0631           2,860,000
  572 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 13.0241.0644             384,000
  573 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) 13.0123.0654           3,668,000
  574 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng 13.0137.0077             137,000
  575 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 13.0154.0712             382,000
  576 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 13.0159.0609             835,000
  577 Chọc dò túi cùng Douglas 13.0160.0606             280,000
  578 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 13.0177.0593           2,761,000
  579 Làm hậu môn nhân tạo 10.0525.0491           2,514,000
  580 Lấy dị vật trực tràng 10.0526.0465           3,579,000
  581 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein 10.0682.0492           3,258,000
  582 Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi 10.0152.0410           1,756,000
  583 Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần 10.0153.0414           6,799,000
  584 Lấy sỏi bàng quang 10.0355.0421           4,098,000
  585 Nong niệu đạo 10.0405.0156             241,000
  586 Cắt bỏ tinh hoàn 10.0406.0435           2,321,000
  587 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 10.0407.0435           2,321,000
  588 Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng 10.0463.0465           3,579,000
  589 Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng 10.0484.0465           3,579,000
  590 Cắt ruột thừa đơn thuần 10.0506.0459           2,561,000
  591 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng 10.0507.0459           2,561,000
  592 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 10.0508.0459           2,561,000
  593 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 10.0509.0493           2,832,000
  594 Làm hậu môn nhân tạo 10.0524.0491           2,514,000
  595 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) 10.0549.0494           2,562,000
  596 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ 10.0550.0494           2,562,000
  597 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng 10.0551.0494           2,562,000
  598 Cắt lách do chấn thương 10.0673.0484           4,472,000
  599 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini 10.0679.0492           3,258,000
  600 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice 10.0680.0492           3,258,000
  601 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice 10.0681.0492           3,258,000
  602 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên 10.0684.0492           3,258,000
  603 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác 10.0687.0492           3,258,000
  604 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn 10.0719.0556           3,750,000
  605 Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu 10.0734.0548           3,985,000
  606 Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 10.0807.0577           4,616,000
  607 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón 10.0862.0571           2,887,000
  608 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay 10.0863.0534           3,741,000
  609 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương 10.0934.0563           1,731,000
  610 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 10.0954.0576           2,598,000
  611 Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương 10.0984.0563           1,731,000
  612 Nắn, bó bột trật khớp vai 10.0995.0517             319,000
  613 Nắn, bó bột trật khớp vai 10.0995.0518             164,000
  614 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay 10.0997.0527             335,000
  615 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay 10.0997.0528             254,000
  616 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay 10.0998.0527             335,000
  617 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay 10.0998.0528             254,000
  618 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay 10.0999.0527             335,000
  619 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay 10.0999.0528             254,000
  620 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay 10.1001.0515             399,000
  621 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay 10.1001.0516             221,000
  622 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 10.1002.0527             335,000
  623 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 10.1002.0528             254,000
  624 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV 10.1003.0527             335,000
  625 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV 10.1003.0528             254,000
  626 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay 10.1004.0527             335,000
  627 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay 10.1004.0528             254,000
  628 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay 10.1005.0527             335,000
  629 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay 10.1005.0528             254,000
  630 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 10.1006.0527             335,000
  631 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 10.1006.0528             254,000
  632 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 10.1007.0521             335,000
  633 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 10.1007.0522             212,000
  634 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 10.1009.0519             234,000
  635 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 10.1009.0520             162,000
  636 Nắn, bó bột trật khớp gối 10.1018.0513             259,000
  637 Nắn, bó bột trật khớp gối 10.1018.0514             159,000
  638 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân 10.1019.0525             335,000
  639 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân 10.1019.0526             254,000
  640 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 10.1020.0525             335,000
  641 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 10.1020.0526             254,000
  642 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 10.1021.0525             335,000
  643 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 10.1021.0526             254,000
  644 Nắn, bó bột gãy xương chày 10.1022.0519             234,000
  645 Nắn, bó bột gãy xương chày 10.1022.0520             162,000
  646 Nắn, bó bột gãy xương gót 10.1023.0532             144,000
  647 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 10.1024.0519             234,000
  648 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 10.1024.0520             162,000
  649 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn 10.1025.0517             319,000
  650 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn 10.1025.0518             164,000
  651 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 10.1028.0519             234,000
  652 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 10.1028.0520             162,000
  653 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 10.1029.0515             399,000
  654 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 10.1029.0516             221,000
  655 Nắm, cố định trật khớp hàm 10.1030.0515             399,000
  656 Nắm, cố định trật khớp hàm 10.1030.0516             221,000
  657 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 10.1031.0513             259,000
  658 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 10.1031.0514             159,000
  659 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng 09.0123.0898               20,400
  660 Điều trị bằng sóng ngắn 17.0001.0254               34,900
  661 Điều trị bằng từ trường 17.0004.0232               38,400
  662 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc 17.0006.0231               45,400
  663 Điều trị bằng siêu âm 17.0008.0253               45,600
  664 Điều trị bằng dòng giao thoa 17.0010.0236               28,800
  665 Điều trị bằng Laser công suất thấp 17.0012.0243               47,400
  666 Cắt hẹp bao quy đầu 10.0411.0584           1,242,000
  667 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) 21.0004.1790               73,000
  668 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim 25.0020.1735             159,000
  669 Tế bào học dịch màng khớp 25.0021.1735             159,000
  670 Tế bào học nước tiểu 25.0022.1735             159,000
  671 Tế bào học đờm 25.0023.1735             159,000
  672 Sắc thuốc thang 08.0022.0252               12,500
  673 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu 06.0073.1589               43,100
  674 Siêu âm màng phổi cấp cứu 02.0063.0001               43,900
  675 Tập đi với khung treo 17.0051.0268               29,000
  676 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel 21.0076.0752               54,800
  677 Test thử cảm giác giác mạc 21.0077.0852               39,600
  678 Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm 21.0080.0757               28,800
  679 Đo sắc giác 21.0082.0843               65,900
  680 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) 21.0083.0848               29,900
  681 Nhuộm May Grunwald – Giemsa 25.0077.1735             159,000
  682 Đo khúc xạ máy 21.0084.0754                 9,900
  683 Tập với thang tường 17.0063.0268               29,000
  684 Đo khúc xạ giác mạc Javal 21.0085.0753               36,200
  685 Đo độ lác 21.0087.0751               63,800
  686 Xác định sơ đồ song thị 21.0088.0751               63,800
  687 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy 25.0089.1735             159,000
  688 Đo đường kính giác mạc 21.0090.0752               54,800
  689 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm 21.0091.0758               59,100
  690 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 21.0092.0755               25,900
  691 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] 21.0102.0070             141,000
  692 Tập với bàn nghiêng 17.0072.0268               29,000
  693 Điện tim thường 02.0085.1778               32,800
  694 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 01.0281.1510               15,200
  695 Chăm sóc lỗ mở khí quản 03.0102.0200               57,600
  696 Định nhóm máu tại giường 01.0284.1269               39,100
  697 Holter điện tâm đồ 02.0095.1798             198,000
  698 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 01.0285.1349               12,600
  699 Holter huyết áp 02.0096.1798             198,000
  700 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin 21.0122.1800             130,000
  701 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 17.0133.0242             146,000
  702 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) 17.0143.0241               48,600
  703 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng 17.0144.0241               48,600
  704 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối 17.0145.0241               48,600
  705 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối 17.0146.0241               48,600
  706 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) 17.0147.0241               48,600
  707 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO 17.0149.0241               48,600
  708 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO 17.0150.0241               48,600
  709 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO 17.0151.0241               48,600
  710 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO 17.0152.0241               48,600
  711 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO 17.0153.0241               48,600
  712 Tập nhược thị 14.0161.0748               31,700
  713 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 03.0191.1510               15,200
  714 Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) 02.0166.0283               50,700
  715 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần 13.0229.0643             302,000
  716 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) 14.0255.0755               25,900
  717 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân 02.0336.1664               65,600
  718 Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko)  quặm 4 mi  – gây mê 03.1678.0794           1,837,000
  719 Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) quặm 4 mi  – gây tê 03.1678.0795           1,236,000
  720 Cắt Amidan bằng Coblator (gây mê) 03.2241.0871           2,355,000
  721 Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm 03.2443.1045           1,126,000
  722 Phẫu thuật cố định mảng sườn di động bằng nẹp 03.3264.0411           6,686,000
  723 Cắt bỏ trĩ vòng 03.3369.0494           2,562,000
  724 Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator (gây mê) 15.0150.0871           2,355,000
  725 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) 03.1655.0796             740,000
  726 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 03.2264.0669           2,844,000
  727 Cắt u nang buồng trứng 03.2730.0683           2,944,000
  728 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ 03.2731.0683           2,944,000
  729 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 03.2732.0683           2,944,000
  730 Cắt u thành âm đạo 03.2733.0597           2,048,000
  731 Cắt u vú lành tính 03.2735.0653           2,862,000
  732 Mổ bóc nhân xơ vú 03.2736.0591             984,000
  733 Nạo vét lỗ đáo có viêm xương 03.3034.0339             628,000
  734 Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần 03.3298.0465           3,579,000
  735 Cắt đoạn ruột non 03.3331.0458           4,629,000
  736 Phẫu thuật trĩ độ 3 03.3366.0494           2,562,000
  737 Phẫu thuật trĩ độ 3 03.3367.0494           2,562,000
  738 Phẫu thuật trĩ độ 1V 03.3368.0494           2,562,000
  739 Mổ lấy sỏi bàng quang 03.3531.0421           4,098,000
  740 Tháo khớp cổ chân 03.3795.0534           3,741,000
  741 Tháo đốt bàn 03.3798.0571           2,887,000
  742 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh  phong 05.0070.0340             546,000
  743 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam 03.1951.1019               97,000
  744 Nạo vét lỗ đáo không viêm xương 03.3033.0340             546,000
  745 Mở thông dạ dày 03.3297.0491           2,514,000
  746 Cắt trĩ từ 2 búi trở lên 03.3365.0494           2,562,000
  747 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 01.0008.0100           1,126,000
  748 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường 01.0019.0004             222,000
  749 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu 01.0041.0081             247,000
  750 Cấy chỉ 08.0007.0227             143,000
  751 Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu 03.0043.0004             222,000
  752 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản 03.0083.0209             559,000
  753 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết 02.0259.0137             305,000
  754 Nội soi ổ bụng 02.0288.0142             825,000
  755 Đo thị trường chu biên 14.0254.0757               28,800
  756 Cấy chỉ điều trị đau lưng 08.0268.0227             143,000
  757 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới 03.1918.1007             158,000
  758 Điều trị sâu ngà răng phục hồi  bằng Composite 03.1929.1031             247,000
  759 Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) 03.1953.1035             212,000
  760 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 03.2259.0609             835,000
  761 Chọc dịch khớp 03.2367.0112             114,000
  762 Nắn, bó bột cột sống (bột liền) 03.3838.0529             624,000
  763 Nắn, bó bột cột sống (bột tự cán) 03.3838.0530             344,000
  764 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ 1V (bột liền) 03.3848.0527             335,000
  765 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ 1V (bột tự cán) 03.3848.0528             254,000
  766 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ 21.0008.1779             201,000
  767 Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) 17.0022.0272               61,400
  768 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) 05.0043.0333             285,000
  769 Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) 17.0046.0268               29,000
  770 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện 05.0044.0329             333,000
  771 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện 05.0045.0329             333,000
  772 Sinh thiết màng phổi mù 02.0064.0175             431,000
  773 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện 05.0047.0329             333,000
  774 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện 05.0048.0329             333,000
  775 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện 05.0049.0329             333,000
  776 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện 05.0050.0329             333,000
  777 Thăm dò chức năng hô hấp 03.0088.1791             126,000
  778 Kỹ thuật điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh theo phương pháp Ponsetti 17.0136.0519             234,000
  779 Kỹ thuật điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh theo phương pháp Ponsetti 17.0136.0520             162,000
  780 Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) 15.0217.0892             193,000
  781 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy 03.0276.0252               12,500
  782 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp YHCT 03.0277.0247             105,000
  783 Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp YHCT 03.0278.0248             105,000
  784 Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp YHCT 03.0279.0246             105,000
  785 Soi góc tiền phòng 14.0221.0849               52,500
  786 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp – tiêm xơ búi trĩ 02.0273.0191             243,000
  787 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết 02.0306.0137             305,000
  788 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên 03.0351.0230               67,300
  789 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới 03.0352.0230               67,300
  790 Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa 03.0353.0230               67,300
  791 Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi dị ứng 03.0383.0230               67,300
  792 Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản 03.0384.0230               67,300
  793 Điện nhĩ châm điều trị tăng huyết áp 03.0385.0230               67,300
  794 Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp 03.0386.0230               67,300
  795 Điện nhĩ châm điều trị đau ngực, sườn 03.0388.0230               67,300
  796 Điện nhĩ châm điều trị đau mỏi cơ 03.0394.0230               67,300
  797 Tiêm khớp cùng chậu 02.0395.0213               91,500
  798 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy 03.0395.0230               67,300
  799 Điện châm điều trị di chứng bại liệt 03.0461.0230               67,300
  800 Điện châm điều trị liệt chi trên 08.0301.0230               67,300
  801 Điện châm điều trị liệt chi dưới 03.0463.0230               67,300
  802 Điện châm điều trị liệt nửa người 03.0464.0230               67,300
  803 Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ 03.0465.0230               67,300
  804 Điện châm điều trị teo cơ 03.0466.0230               67,300
  805 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ 03.0467.0230               67,300
  806 Điện châm điều trị bại não 03.0468.0230               67,300
  807 Điện châm điều trị bệnh tự kỷ 03.0469.0230               67,300
  808 Điện châm điều trị chứng ù tai 03.0470.0230               67,300
  809 Điện châm điều trị giảm khứu giác 03.0471.0230               67,300
  810 Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp 03.0472.0230               67,300
  811 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp 08.0298.0230               67,300
  812 Điện châm điều trị động kinh cục bộ 03.0477.0230               67,300
  813 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 03.0478.0230               67,300
  814 Điện châm điều trị mất ngủ 03.0479.0230               67,300
  815 Điện châm điều trị stress 03.0480.0230               67,300
  816 Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính 03.0481.0230               67,300
  817 Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh 03.0482.0230               67,300
  818 Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V 03.0483.0230               67,300
  819 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 03.0484.0230               67,300
  820 Điện châm điều trị chắp lẹo 03.0485.0230               67,300
  821 Điện châm điều trị sụp mi 03.0486.0230               67,300
  822 Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta 03.0496.0230               67,300
  823 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 03.0522.0230               67,300
  824 Điện châm điều trị đau ngực sườn 03.0523.0230               67,300
  825 Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh 03.0524.0230               67,300
  826 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp 03.0525.0230               67,300
  827 Điện châm điều trị thoái hoá khớp 03.0526.0230               67,300
  828 Điện châm điều trị đau lưng 03.0527.0230               67,300
  829 Điện châm điều trị đau mỏi cơ 03.0528.0230               67,300
  830 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai 03.0529.0230               67,300
  831 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy 03.0530.0230               67,300
  832 Điện châm điều trị chứng tic 03.0531.0230               67,300
  833 Thuỷ châm điều trị liệt 03.0532.0271               66,100
  834 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên 03.0533.0271               66,100
  835 Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới 03.0534.0271               66,100
  836 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người 03.0535.0271               66,100
  837 Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ 03.0536.0271               66,100
  838 Thuỷ châm điều trị teo cơ 03.0537.0271               66,100
  839 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ 03.0538.0271               66,100
  840 Thuỷ châm điều trị bại não 03.0539.0271               66,100
  841 Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ 03.0540.0271               66,100
  842 Thuỷ châm điều trị chứng ù tai 03.0541.0271               66,100
  843 Thuỷ châm điều trị giảm khứu giác 03.0542.0271               66,100
  844 Thuỷ châm điều trị rối loạn vận ngôn 03.0543.0271               66,100
  845 Thuỷ châm điều trị khàn tiếng 03.0544.0271               66,100
  846 Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp 03.0547.0271               66,100
  847 Thuỷ châm điều trị động kinh 03.0548.0271               66,100
  848 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 03.0549.0271               66,100
  849 Thuỷ châm điều trị mất ngủ 03.0550.0271               66,100
  850 Thuỷ châm điều trị stress 03.0551.0271               66,100
  851 Thuỷ châm điều trị thiếu máu não mạn tính 03.0552.0271               66,100
  852 Thuỷ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây  thần kinh 03.0553.0271               66,100
  853 Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V 03.0554.0271               66,100
  854 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 03.0555.0271               66,100
  855 Thuỷ châm điều trị sụp mi 03.0556.0271               66,100
  856 Thuỷ châm điều trị bệnh hố mắt 03.0557.0271               66,100
  857 Thuỷ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp 03.0558.0271               66,100
  858 Thuỷ châm điều trị lác 03.0559.0271               66,100
  859 Thuỷ châm điều trị giảm thị lực 03.0560.0271               66,100
  860 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình 03.0561.0271               66,100
  861 Thuỷ châm điều trị giảm thính lực 03.0562.0271               66,100
  862 Thuỷ châm điều trị thất ngôn 03.0563.0271               66,100
  863 Thuỷ châm điều trị viêm xoang 03.0564.0271               66,100
  864 Thuỷ châm điều trị viêm mũi dị ứng 03.0565.0271               66,100
  865 Thuỷ châm điều trị hen phế quản 03.0566.0271               66,100
  866 Thuỷ châm điều trị tăng huyết áp 03.0567.0271               66,100
  867 Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp 03.0568.0271               66,100
  868 Thuỷ châm điều trị đau vùng ngực 03.0569.0271               66,100
  869 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn 03.0570.0271               66,100
  870 Thuỷ châm điều trị đau ngực, sườn 03.0571.0271               66,100
  871 Thuỷ châm điều trị trĩ 03.0572.0271               66,100
  872 Thuỷ châm điều trị sa dạ dày 03.0573.0271               66,100
  873 Thuỷ châm điều trị đau dạ dày 03.0574.0271               66,100
  874 Thuỷ châm điều trị nôn, nấc 03.0575.0271               66,100
  875 Thuỷ châm điều trị dị ứng 03.0577.0271               66,100
  876 Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp 03.0578.0271               66,100
  877 Thuỷ châm điều trị thoái hoá khớp 03.0579.0271               66,100
  878 Thuỷ châm điều trị đau lưng 03.0580.0271               66,100
  879 Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ 03.0581.0271               66,100
  880 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai 03.0582.0271               66,100
  881 Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy 03.0583.0271               66,100
  882 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 03.0585.0271               66,100
  883 Thuỷ châm điều trị viêm co cứng cơ delta 03.0586.0271               66,100
  884 Thuỷ châm điều trị cơn đau quặn thận 03.0587.0271               66,100
  885 Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện 03.0588.0271               66,100
  886 Thuỷ châm điều trị táo bón 03.0589.0271               66,100
  887 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hoá 03.0590.0271               66,100
  888 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác 03.0591.0271               66,100
  889 Thuỷ châm điều trị đái dầm 03.0592.0271               66,100
  890 Thuỷ châm điều trị bí đái 03.0593.0271               66,100
  891 Thuỷ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật 03.0594.0271               66,100
  892 Thuỷ châm điều trị bướu cổ đơn thuần 03.0596.0271               66,100
  893 Thuỷ châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não 03.0597.0271               66,100
  894 Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 03.0598.0271               66,100
  895 Thuỷ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật 03.0599.0271               66,100
  896 Thuỷ châm điều trị giảm đau do ung thư 03.0600.0271               66,100
  897 Thuỷ châm điều trị đau răng 03.0601.0271               66,100
  898 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình 03.0602.0271               66,100
  899 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 03.0603.0280               65,500
  900 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 03.0604.0280               65,500
  901 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 03.0605.0280               65,500
  902 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người 03.0606.0280               65,500
  903 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ 03.0607.0280               65,500
  904 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não 03.0608.0280               65,500
  905 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em 03.0609.0280               65,500
  906 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 03.0610.0280               65,500
  907 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 03.0611.0280               65,500
  908 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất 03.0612.0280               65,500
  909 Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ 03.0613.0280               65,500
  910 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 03.0614.0280               65,500
  911 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác 03.0615.0280               65,500
  912 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 03.0616.0280               65,500
  913 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh 03.0617.0280               65,500
  914 Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ 03.0618.0280               65,500
  915 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 03.0621.0280               65,500
  916 Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp 03.0622.0280               65,500
  917 Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh 03.0623.0280               65,500
  918 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 03.0624.0280               65,500
  919 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 03.0625.0280               65,500
  920 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress 03.0626.0280               65,500
  921 Xoa búp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính 03.0627.0280               65,500
  922 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh 03.0628.0280               65,500
  923 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 03.0629.0280               65,500
  924 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 03.0630.0280               65,500
  925 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi 03.0631.0280               65,500
  926 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp 03.0632.0280               65,500
  927 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác 03.0633.0280               65,500
  928 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị 03.0634.0280               65,500
  929 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 03.0635.0280               65,500
  930 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực 03.0636.0280               65,500
  931 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi  xoang 03.0637.0280               65,500
  932 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản 03.0638.0280               65,500
  933 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp 03.0639.0280               65,500
  934 Xoa búp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 03.0640.0280               65,500
  935 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực 03.0641.0280               65,500
  936 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 03.0642.0280               65,500
  937 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn 03.0643.0280               65,500
  938 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày 03.0644.0280               65,500
  939 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc 03.0645.0280               65,500
  940 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 03.0646.0280               65,500
  941 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp 03.0647.0280               65,500
  942 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 03.0648.0280               65,500
  943 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ 03.0649.0280               65,500
  944 Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 03.0650.0280               65,500
  945 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 03.0651.0280               65,500
  946 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc 03.0653.0280               65,500
  947 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 03.0654.0280               65,500
  948 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta 03.0655.0280               65,500
  949 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối  loạn đại, tiểu tiện 03.0656.0280               65,500
  950 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón 03.0657.0280               65,500
  951 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá 03.0658.0280               65,500
  952 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác 03.0659.0280               65,500
  953 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái 03.0660.0280               65,500
  954 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 03.0661.0280               65,500
  955 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não 03.0663.0280               65,500
  956 Xoa bóp bấm huyệt điều trị  liệt tứ chi do chấn thương cột sống 03.0664.0280               65,500
  957 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật 03.0665.0280               65,500
  958 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư 03.0666.0280               65,500
  959 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng 03.0667.0280               65,500
  960 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm 03.0668.0280               65,500
  961 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng 03.0669.0280               65,500
  962 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria 03.0670.0280               65,500
  963 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương 03.1700.0849               52,500
  964 Chọc dò túi cùng Douglas 03.2260.0606             280,000
  965 Điều trị chứng dày sừng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ 03.3037.0329             333,000
  966 Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3038.0329             333,000
  967 Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3039.0329             333,000
  968 Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3040.0329             333,000
  969 Điều trị các thương tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3041.0329             333,000
  970 Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3042.0329             333,000
  971 Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3043.0329             333,000
  972 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3044.0329             333,000
  973 Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3045.0329             333,000
  974 Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3046.0329             333,000
  975 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3047.0329             333,000
  976 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da 25.0013.1758             258,000
  977 Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt 25.0014.1758             258,000
  978 Chọc hút kim nhỏ các hạch 25.0015.1758             258,000
  979 Siêu âm Doppler xuyên sọ 06.0037.0004             222,000
  980 Tập đi với chân giả trên gối 17.0049.0268               29,000
  981 Tập đi với chân giả dưới gối 17.0050.0268               29,000
  982 Nghiệm pháp phát hiện glocom 21.0079.0801             107,000
  983 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn 05.0051.0324             332,000
  984 Tập thăng bằng với bàn bập bênh 17.0068.0268               29,000
  985 Tập với máy tập thăng bằng 17.0069.0268               29,000
  986 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) 17.0091.0262             302,000
  987 Siêu âm Doppler mạch máu 02.0112.0004             222,000
  988 Vận động trị liệu bàng quang 03.0130.0262             302,000
  989 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống 17.0134.0240             203,000
  990 Soi đáy mắt cấp cứu 03.0152.0849               52,500
  991 Xông thuốc bằng máy 03.0280.0286               42,900
  992 Sắc thuốc thang 03.0284.0252               12,500
  993 Ngâm thuốc YHCT bộ phận 03.0285.0249               49,400
  994 Đặt thuốc YHCT 03.0286.0229               45,400
  995 Nội soi trực tràng ống mềm 02.0256.0139             189,000
  996 Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu 02.0257.0139             189,000
  997 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 02.0308.0139             189,000
  998 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 02.0363.0086             110,000
  999 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 08.0457.0228               35,500
  1000 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 08.0458.0228               35,500
  1001 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn 08.0459.0228               35,500
  1002 Cứu điều trị đau lưng thể hàn 03.0671.0228               35,500
  1003 Cứu điều trị đau thần kinh toạ thể hàn 03.0672.0228               35,500
  1004 Cứu điều trị đau bụng ỉa chảy thể hàn 03.0673.0228               35,500
  1005 Cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên thể hàn 03.0674.0228               35,500
  1006 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn 03.0675.0228               35,500
  1007 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn 03.0676.0228               35,500
  1008 Cứu điều trị  liệt thể hàn 03.0677.0228               35,500
  1009 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 03.0678.0228               35,500
  1010 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 03.0679.0228               35,500
  1011 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn 03.0680.0228               35,500
  1012 Cứu điều trị liệt do bệnh của cơ thể hàn 03.0681.0228               35,500
  1013 Cứu điều trị bại não thể hàn 03.0682.0228               35,500
  1014 Cứu điều trị bệnh tự kỷ thể hàn 03.0683.0228               35,500
  1015 Cứu điều trị ù tai thể hàn 03.0684.0228               35,500
  1016 Cứu điều trị  giảm khứu giác thể hàn 03.0685.0228               35,500
  1017 Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn 03.0686.0228               35,500
  1018 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn 03.0688.0228               35,500
  1019 Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn 03.0689.0228               35,500
  1020 Cứu điều trị nôn nấc thể hàn 03.0690.0228               35,500
  1021 Cứu điều trị rối loạn đại tiểu tiện thể hàn 03.0691.0228               35,500
  1022 Cứu điều trị rối loạn tiêu hoá thể hàn 03.0692.0228               35,500
  1023 Cứu điều trị đái dầm thể hàn 03.0693.0228               35,500
  1024 Cứu điều trị bí đái thể hàn 03.0694.0228               35,500
  1025 Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn 03.0695.0228               35,500
  1026 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 03.0696.0228               35,500
  1027 Chích áp xe tuyến Bartholin 03.2258.0601             831,000
  1028 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3035.0329             333,000
  1029 Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 03.3036.0329             333,000
  1030 Thăm dò điện sinh lý tim 02.0123.1816           1,950,000
  1031 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây mê 15.0234.0925             703,000
  1032 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây mê 15.0240.0904             703,000
  1033 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê 15.0240.0905             362,000
  1034 Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể 03.3025.1149             410,000
  1035 Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên  20% diện tích cơ thể 03.3026.1150             547,000
  1036 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 12.0320.1190           1,784,000
  1037 Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) 12.0322.1191           1,206,000
  1038 Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản 01.0004.0321             162,000
  1039 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm 01.0040.0081             247,000
  1040 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 01.0053.0075               32,900
  1041 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 01.0065.0071             216,000
  1042 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp 01.0072.0120             719,000
  1043 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở 01.0074.0120             719,000
  1044 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) 01.0076.0200               57,600
  1045 Thay ống nội khí quản 01.0077.1888             568,000
  1046 Vận động trị liệu hô hấp 01.0085.0277               30,100
  1047 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp 01.0091.0071             216,000
  1048 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 01.0160.0210               90,100
  1049 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ 01.0162.0121             373,000
  1050 Siêu âm Doppler xuyên sọ 01.0208.0004             222,000
  1051 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) 01.0220.0162             831,000
  1052 Thụt giữ 01.0222.0211               82,100
  1053 Rửa màng bụng cấp cứu 01.0242.0175             431,000
  1054 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ 01.0243.0095             678,000
  1055 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ 01.0243.0096           1,199,000
  1056 Hạ thân nhiệt chỉ huy 01.0247.0118           2,212,000
  1057 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 01.0267.0203             134,000
  1058 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 01.0267.0204             179,000
  1059 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 01.0267.0205             240,000
  1060 Đặt nội khí quản 2 nòng 02.0017.1888             568,000
  1061 Nghiệm pháp Atropin 02.0111.1798             198,000
  1062 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN 02.0163.0203             134,000
  1063 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 02.0177.0086             110,000
  1064 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị 02.0243.0077             137,000
  1065 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị 02.0243.0078             176,000
  1066 Nội soi hậu môn ống cứng 02.0297.0506             137,000
  1067 Tiêm hội chứng DeQuervain 02.0399.0213               91,500
  1068 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay 02.0400.0213               91,500
  1069 Tiêm gân nhị đầu khớp vai 02.0402.0213               91,500
  1070 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) 02.0403.0213               91,500
  1071 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai 02.0404.0213               91,500
  1072 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng 02.0409.0213               91,500
  1073 Tiêm cạnh cột sống ngực 02.0410.0213               91,500
  1074 Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang 10.0299.0421           4,098,000
  1075 Lấy sỏi san hô thận 10.0306.0421           4,098,000
  1076 Lấy sỏi mở bể thận trong xoang 10.0307.0421           4,098,000
  1077 Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng 10.0346.0429           4,415,000
  1078 Mở dạ dày xử lý tổn thương 10.0471.0465           3,579,000
  1079 Gỡ dính sau mổ lại 10.0491.0455           2,498,000
  1080 Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng 10.0511.0491           2,514,000
  1081 Cắt túi thừa đại tràng 10.0513.0465           3,579,000
  1082 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tầng sinh môn 10.0544.0465           3,579,000
  1083 Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch 10.0548.0494           2,562,000
  1084 Phẫu thuật Longo 10.0552.0495           2,254,000
  1085 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ 10.0553.0495           2,254,000
  1086 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản 10.0557.0494           2,562,000
  1087 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp 10.0558.0494           2,562,000
  1088 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) 10.0561.0494           2,562,000
  1089 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn 10.0562.0494           2,562,000
  1090 Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn 10.0563.0494           2,562,000
  1091 Nắn, bó bột gãy Pouteau – Colles 10.1008.0521             335,000
  1092 Nắn, bó bột gãy Dupuptren 10.1026.0525             335,000
  1093 Nắn, bó bột gãy Monteggia 10.1027.0521             335,000
  1094 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm 12.0004.0834           1,234,000
  1095 Cắt polyp mũi 12.0162.0918             663,000
  1096 Khâu vết rách vành tai 15.0051.0216             178,000
  1097 Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] 15.0055.0902             514,000
  1098 Nhét bấc mũi sau 15.0140.0916             116,000
  1099 Chích áp xe sàn miệng 15.0206.0879             263,000
  1100 Chích áp xe sàn miệng 15.0206.0996             729,000
  1101 Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA 15.0208.0916             116,000
  1102 Nội soi hoạt nghiệm thanh quản 15.0225.0933             104,000
  1103 Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0236.0925             703,000
  1104 Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0236.0927             223,000
  1105 Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0237.0926             723,000
  1106 Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê 15.0237.0928             318,000
  1107 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa 13.0023.2023               55,000
  1108 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 10.0410.0584           1,242,000
  1109 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên 01.0006.0215               21,400
  1110 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube 01.0068.0298             762,000
  1111 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu 01.0069.0298             762,000
  1112 Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi 02.0255.0319             580,000
  1113 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê 02.0261.0319             580,000
  1114 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) 02.0396.0213               91,500
  1115 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay 02.0397.0213               91,500
  1116 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối 02.0398.0213               91,500
  1117 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 15.0301.0216             178,000
  1118 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 15.0301.0217             237,000
  1119 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 15.0301.0218             257,000
  1120 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 15.0301.0219             305,000
  1121 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ 15.0304.0505             186,000
  1122 Lấy cao răng 16.0043.1020             134,000
  1123 Lấy cao răng 16.0043.1021               77,000
  1124 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi 16.0057.1032             265,000
  1125 Nhổ răng vĩnh viễn 16.0203.1026             207,000
  1126 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 16.0204.1025             102,000
  1127 Nhổ chân răng vĩnh viễn 16.0205.1024             190,000
  1128 Nhổ răng thừa 16.0206.1026             207,000
  1129 Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit 16.0233.1050             460,000
  1130 Điều trị đóng cuống răng bằng MTA 16.0234.1050             460,000
  1131 Nhổ răng sữa 16.0238.1029               37,300
  1132 Nhổ chân răng sữa 16.0239.1029               37,300
  1133 Cắt bỏ chắp có bọc 14.0167.0738               78,400
  1134 Chích dẫn lưu túi lệ 14.0169.0738               78,400
  1135 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu 14.0212.0864             339,000
  1136 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) 14.0213.0778               82,100
  1137 Bóc giả mạc 14.0214.0778               82,100
  1138 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương 14.0219.0849               52,500
  1139 Theo dõi nhãn áp 3 ngày 14.0222.0801             107,000
  1140 Test phát hiện khô mắt 14.0251.0852               39,600
  1141 Đo độ sâu tiền phòng 14.0266.0865             192,000
  1142 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường 07.0220.1144           2,477,000
  1143 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường 07.0226.0199             246,000
  1144 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 07.0227.0367             392,000
  1145 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 07.0228.0366             616,000
  1146 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 07.0229.0366             616,000
  1147 Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường 07.0231.0505             186,000
  1148 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường 07.0232.0367             392,000
  1149 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm 03.3825.0219             305,000
  1150 Tháo bột các loại 03.4246.0198               52,900
  1151 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê 15.0149.0937           1,648,000
  1152 Điện châm 08.0005.2046               74,300