Trang chủ Chuyên mục khác 5/5 phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai...

5/5 phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 3

447
0

Trong thời gian từ 23/08/2019 đếnn 27/09/2019, đoàn thẩm định bộ tiêu chí quốc gia về y tế,  với sự tham gia

Tuyến tỉnh: đoàn thẩm định bộ tiêu chí quốc gia do sở y tế nghệ an chủ trì

Tuyến thị: tham gia tất cả các ban ngành từ thị xã đến phường.

Mỗi TYT, các đoàn điểm tra tiến hành đánh giá trong thời gian một buổi với tinh thần làm việc khẩn trương, đi sâu sát vào tình hình thực tế. sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức từ Trung tâm y tế đến TYT, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, 5/5  phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020: Nghi Hải, Nghi Tân, Thu thủy, Nghi thu, Nghi Thủy