Trang chủ Chuyên mục khác Trung tâm y tế cửa lò triển khai thông tư Hướng dẫn...

Trung tâm y tế cửa lò triển khai thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh

543
0

Ngày 13/07, Trung tâm y tế cửa Lò tổ chức họp triển khai hướng dẫn định kỳ ” thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế Phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh”

Tại buổi họp giao ban thường kỳ, Phòng Kế hoạch tổng hợp taapj huấn có trưởng phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng các nội dung liên quan thông tư.