Trang chủ Chuyên mục khác TRung tâm y tế Cửa Lò tổ chức hội thi Điều dưỡng...

TRung tâm y tế Cửa Lò tổ chức hội thi Điều dưỡng viueen- Kỹ thuật viên giỏi năm 2020

506
0

Sáng ngày 26/9/2020, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò tổ chức hội thi ĐIỀU DƯỠNG VIÊN_KỸ THUẬT VIÊN -NHS GIỎI NĂM 2020
Đến với hội thi có sự tham gia của quý vị đại biểu:
– Ông Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã
– Ông Hoàng Văn Hải – Ban tuyên giáo thị ủy
– Ông Nguyễn Hữu Thanh – Công đoàn thị xã
– Bà Dương Thị Sơn Hải – Phó phòng y tế thị xã
– Đài truyền hình thị xã
Cùng Ban lãnh đạo và toàn thể Đièu dưỡng -KTV- NHS của Trung tâm.y tế thị xã Cửa Lò


Với mục đích:
– Đẩy mạnh phong trào thi đua chăm.sóc người bệnh, khuyến khích rèn luyện hoạc tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành chuyên nghiệp, nghiệp cụ, khă năng giao tiếp , ứng xử và chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.
– Đánh giá phân loại năng lực Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, từ đó xây dựng kwes hoạch đòa tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu bảo vệ. chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
– Tạo ra ngày hội để cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thể hiện tài năng chăm sóc người bệnh tại đơn vị
Hội thi này, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò áp dụng công nghệ thông tin, thí sinh thực hiện làm bài thi trên phần mềm máy tính đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, động viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong đơn vị.