Trang chủ Chuyên mục khác Thẩm định chuẩn y tế quốc gia tại 2 phường Nghi Hương...

Thẩm định chuẩn y tế quốc gia tại 2 phường Nghi Hương , Nghi Hòa

673
0

Ngày 9/10/2020, Đoàn thẩm định bộ tiêu chí quốc gia về y tế do bác sỹ Nguyễn Xuân Hồng – Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An làm trưởng đoàn. cùng các đ/c lãnh đạo các phòng, ban của Sở, TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC. Về phía Thị xã có đ/c Trần Văn Thế – GĐ TT y tế Thị xã Cửa Lò, các đ/c lãnh đạo TT, trưởng các phòng, ban chuyên môn của TT y tế Thị xã; các đồng chí lãnh đạo 2 phường Nghi Hương , Nghi Hòa

Đoàn thẩm định đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ nhân dân phường Nghi Hương trong công tác y tế của địa phương và đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đội ngũ làm công tác y tế phường nhà luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm để đưa công tác y tế đạt nhiều kết quả cao hơn.