Trang chủ Chuyên mục khác Tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2019

Tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2019

633
0

Thực  hiện công văn số 2895/SYT-NVY ngày 15/10/2019 của Sở Y tế Nghệ An về việc triển khai tẩy giun năm 2019 cho học sinh tiểu học. Liên ngành  ban hành công văn số 63/LNYT-GD ngày 17/10/2019 và Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò ban hành công văn số 460/TTYT-YTCC ngày 21/10/2019 Chỉ đạo trạm y tế phường thực hiện nhiệm vụ tẩy giun cho học sinh tiểu học

các Trạm Y tế Phường đã triển khai viết bài truyền thông, phối hợp với trường học thực hiện phát phiếu đăng ký uống thuốc tẩy giun cho các bậc phụ huynh.

Ngày 29/10 đồng loạt tẩy giun cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn. quá trình tẩy giun đảm bảo an toàn, không phản ứng phụ sau khi uống thuốc.