Trang chủ Chuyên mục khác Tập huấn phát hiện chủ động bệnh Lao và hướng dẫn Modul...

Tập huấn phát hiện chủ động bệnh Lao và hướng dẫn Modul hỗ trợ và giám sát trên phần mềm VITIMES

999
0

Nhằm tăng tỷ lệ phát hiện bệnh lao tại cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân về bệnh lao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại thị xã. thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Ngày 25/10/2019 tại Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò; Bệnh viên Lao phổi Nghệ An triển khai tập huấn chuẩn bị  khám sàng lọc Lao toàn dân cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia chiến dịch khám sàng lọc Lao.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đến từ bệnh viên Loa phổi nghệ An đã cung cấp các nội dung

  1. Hoạt động chống lao tuyến cơ sở
  2. Phát hiện chủ động bệnh lao
  3. Hướng dẫn modul giám sát hỗ trợ cà điều trị trên  phần mềm VITIMES
  4. Qua buổi tập huấn, các cán bộ y tế nắm được cách thức tổ chức khám sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng, hướng dẫn tư vấn cho người dân; triển khai truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất.