Trang chủ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (05/7/2021 - 09/7/2021)

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (05/7/2021 – 09/7/2021)

  123
  0

  Thứ Ngày Nội dung Thực hiện
  2 05/7
  14h15: Giao ban đầu tuần TP giao ban
  3 06/7 Diễn tập phương án PC Covid 19 BS Đức + Các khoa phòng
  4 07/7
  5 08/7
  6 09/8
  -14h15: Giao ban + Sinh hoạt chuyên môn PGĐ điều trị + Bác sỹ
  7 10/7 NGHỈ CUỐI TUẦN
  CN  

  11/7