Hưởng ứng Ngày vi chất dinh dưỡng tại thị xã Cửa Lò

2324
0

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, trung tâm y tế Cửa Lò triển khai thực hiện uống Vitamin A cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi đợt 1 năm 2019
Ngày 20 – 23/05/2019, triển khai cho trẻ từ 24 tháng đến 60 tháng tuổi uống tại các trường mầm non trên địa bàn.
Ngày 24/05/2019, triển khai cho tẻ từ 6 tháng đến dưới 24 tháng tại các TYT phường.
Ngày 01-02/06/2019 Thực hiện uống vét các đối tượng thuộc diện quy định chưa được uống vào các ngày trên

Sáng ngày 21/05/2019, đồng loạt các TYT tổ chức cho trẻ uống vitaminA tại các trường mầm non trên địa bàn.