Trang chủ Chuyên mục khác giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

386
0

Chất thải nhựa có tác động tiêu cực lên hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau:

– Từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân viên y tế , người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế

– Từ các hoạt động chuyên môn y tế: bao bì, dụng cụ bao gói, chứa đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế

– Từ hoạt động nghiên cứu sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất

Tất cả những vật liệu làm bằng nhựa dùng trong các hoạt động trên có thể thay thế bằng các vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường khi có sự chung tay của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong ngành y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Để thực hiện hiệu quả “Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”, cần thực hiện tốt 5 giải pháp như sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền tại bệnh viện để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, giúp hạn chế việc phát sinh chất thải nhựa như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; dán thông tin tại bảng truyền thông, nói chuyện sức khỏe tại buổi sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các khoa phòng với nội dung về tác hại của chất thải nhựa đến sức khỏe và môi trường,…
  2. Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường: Sử dụng túi giấy, ly giấy, ly thủy tinh… góp phần hạn chế thấp nhất rác thải nhựa. Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tếtiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.
  3. Vệ sinh thu gom rác thải, Phân loại rác thải, chất thải: Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định, phấn đấu tiến đến chấm dứt việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và nilon khó phân hủy.
  4. Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu, hoạt động chuyên môn khác nhằm giảm thiểu chất thải nhựa
  5. Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy;thực hiện nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của bệnh viện./.