Trang chủ Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

DANH SÁCH NHÂN SỰ TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức danh
I Ban giám đốc
1 Trần Văn Thế BSCKII QLNN Giám đốc
2 Đinh Tiến Đức BSCKII Sản Phó giám đốc (Hệ Điều trị)
3 Hoàng Khắc Tú Ths Y học biển – BS đa khoa Phó giám đốc (Hệ Dự phòng)
II Phòng Tổ chức hành chính
1 Nguyễn Thức Phong Cử nhân kinh tế Trưởng phòng
2 Trịnh Xuân Hùng Cử nhân kinh tế P.trưởng phòng
3 Nguyễn Lê Hoàn Kỹ sư CNTT
4 Lê Hồng Anh Cử nhân kinh tế
5 Hoàng Đinh Hương Trang CĐ kế toán
6 Võ Văn Biên Lái xe
III Phòng Kế hoạch tổng hợp
1 Nguyễn Việt An DSCKI Trưởng phòng
2 Phạm Thị Anh Bác sỹ đa khoa P.Trưởng phòng
3 Phan Thị Thúy Nha Điều dưỡng TH
4 Hoàng Thị Nga Điều dưỡng trung học
5 Phùng Bá Việt CN Quản trị kinh doanh
IV Phòng Điều dưỡng
1 Nguyễn Văn Linh Cao đẳng ĐD Trưởng phòng

 

V Phòng Tài chính kế toán
1 Trần Văn Phương Cử nhân kinh tế Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trung cấp kế toán
3 Phạm Thị Thúy Hằng Cử nhân kinh tế
4 Trần Thị Hương Trung cấp kế toán
5 Hồ Thị Thu Hiền Đại học kế toán
6 Lê Thị Thanh Nga Đại học kế toán
7 Nguyễn Phi Khanh
VI Khoa Khám bệnh – Cấp cứu
1 Lê Thị Thái Anh BSCKI CĐHA Trưởng khoa
2 Hoàng Ngọc Tú BSCKI HSCC P.Trưởng khoa
3 Phạm Duy Hùng BS đa khoa
4 Trần Lê Khanh BS đa khoa
5 Võ Thị Thanh Hương BS Răng hàm mặt
6 Nguyễn Thị Hồng Bác sỹ đa khoa
7 Hoàng Thị Thủy YS CK TMH
8 Nguyễn Thị Tâm Điều dưỡng cao đẳng
9 Phạm Thị Thắm Điều dưỡng trung học
10 Ngô Văn Lộc Điều dưỡng trung học
11 Nguyễn Thị Huế Điều dưỡng trung học
12 Ngũ Thị Nguyệt BS đa khoa
13 Nguyễn Thị Hải Yến Điều dưỡng trung học
14 Lê Thị Hoài Điều dưỡng trung học
15 Nguyễn Thị Hồng Thắm Điều dưỡng trung học
16 Trịnh Xuân Văn Điều dưỡng cao đẳng
17 Trần Thị Anh Điều dưỡng cao đẳng
18 Trần Văn Kiên Điều dưỡng trung học
19 Nguyễn Đình Hải Dược sỹ TH
VII Khoa Nội tổng hợp
1 Nguyễn Thị Thu Cúc BSCKI Nội khoa Trưởng khoa
2 Trương Văn Tấn BSCKI Tr. Nhiễm P.trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Vân Giang BS đa khoa
4 Nguyễn Thị Tâm Điều dưỡng trung học
5 Phạm Thị Nhung Y sỹ đa khoa
6 Đậu Thị Quỳnh Điều dưỡng trung học
7 Nguyễn Thị Thu Hường Điều dưỡng trung học
8 Trần Thị Xoan Điều dưỡng trung học
9 Trần Thị Hồng Điều dưỡng trung học
10 Nguyễn Thị Thương Điều dưỡng cao đẳng
11 Nguyễn Thị Hiếu Điều dưỡng trung học
12 Phan Thị Thanh Thủy Điều dưỡng trung học
13 Nguyễn Quang Trung CĐ gây mê
VIII Khoa Ngoại tổng hợp – CSSKSS – 3CK
1 Đinh Tiến Đức BSCKII Sản
2 Trần Mạnh Thắng BSCKI Ngoại
3 Nguyễn Đức Thịnh Ths – BS Sản
4 Phạm Huy Hùng Điều dưỡng cao đẳng
5 Trần Thị Thiên Điều dưỡng trung học
6 Trần Thị Huyền Cao đẳng phụ sản
7 Võ Thị Lan Cao đẳng phụ sản
8 Hoàng Thị Huệ NHS trung cấp
9 Hoàng Thị Mận NHS trung cấp
10 Thái Thị Hợp NHS trung cấp
11 Phạm Thị Thanh NHS trung cấp
12 Chu Thị Hằng Cao đẳng phụ sản
13 Nguyễn Thị Thu Hương Điều dưỡng đại học
14 Nguyễn Thị Thúy NHS trung cấp
15 Nguyễn Thị Hà Bác sỹ đa khoa
16 Vương Thị Nam Điều dưỡng trung học
17 Nguyễn Thị Hải Nữ hộ sinh trung học
IX Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
1 Nguyễn Thành Luân Bác sỹ YHCT Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Hồng BS YHCT
3 Trần Thị Hồng Lam YS YHCT
4 Nguyễn Thị Ân YS YHCT
5 Trần Ngọc Thọ YS YHCT
6 Võ Thị Thanh Điều dưỡng trung học
7 Nguyễn Thị Hường Điều dưỡng đại học
8 Nguyễn Thị Loan Trang Cao đẳng Điều dưỡng
9 Hoàng Trung Đức Điều dưỡng trung học
X Khoa Cận lâm sàng
1 Chu Thị Hằng Cử nhân xét nghiệm Trưởng khoa
2 Lê Thị Oanh KTV XN trung học
3 Hồ Đình Vương KTV XQ trung học
4 Nguyễn Đình Tuấn KTV XQ trung học
5 Trương Nguyễn Tú Anh KTV XN trung học
6 Trần Tuấn Minh KTV XQ trung học
7 Nguyễn Thị Đô Điều dưỡng trung học
8 Nguyễn Thị Thủy Điều dưỡng cao đẳng
9 Nguyễn Thành Luân KTV XN trung học
10 Nguyễn Thị Phượng KTV XN trung học
XI Khoa Dược
1 Nguyễn Việt An DS CKI
2 Đặng Thị Hiệp DS trung học
3 Nguyễn Thị Lê DS trung học
4 Bùi Thị Mai DS trung học
5 Lê Thị Anh Huyền DS đại học
6 Nguyễn Thị Như Hoa DS đại học
XII Khoa Y tế cộng đồng
1 Hoàng Khắc Tú Thạc sỹ y học biển – Bác sỹ đa khoa Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Thanh Hà Y sỹ
3 Trương Thị Miên Y sỹ
XIII Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
1 Nguyễn Giang Nam Cao đẳng điều dưỡng P.trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Dung Y sỹ
3 Nguyễn Thị Hương Cử nhân thực phẩm
4 Lữ Thị Thảo Bác sỹ Y tế cộng đồng
XIV Khoa Kiểm soát dịch bệnh
1 Trần Bá Đức Y sỹ P.trưởng khoa
2 Tạ Thị Oanh NHS
3 Phạm Thị Hương Điều dưỡng TH
XV Tổ hộ lý – vệ sinh ngoại cảnh
1 Trần Thị Thùy Trang Nhân viên VS ngoại cảnh BV
2 Nguyễn Thị Quế Hộ lý
3 Nguyễn Thị Thế Hộ lý
4 Phạm Thị Hạnh Hộ lý
5 Hoàng Thị Ngọc Hộ lý
XVI Trạm y tế Phường Nghi Hương
1 Nguyễn Bá Hồng Điều dưỡng trung học
2 Nguyễn Thị Anh Đào NHS
3 Ngô Thị Yến Dược sỹ TH
4 Trần Thị Thanh Thủy Y sỹ
XVII Trạm y tế Phường Nghi Hòa
1 Đào Nhật Cơ Bác sỹ
2 Trần Thị Lý Điều dưỡng TH
3 Hồ Thị Khang NHS
4 Võ Thị Nhung Điều dưỡng TH
5 Võ Đình Toàn Y sỹ
6 Phạm Thị Phương Dược sỹ TH
XVIII Trạm y tế Phường Nghi Hải
1 Bùi Thị Hà Bác sỹ
2 Nguyễn Thị Lan Hương Y sỹ
3 Phạm Thị Thùy Dương Y sỹ
4 Ngô Thị Nhung Dược sỹ
5 Trần Thị Thủy Điều dưỡng TH
XIX Trạm y tế Phường Nghi Tân
1 Nguyễn Thành Trung Bác sỹ
2 Nguyễn Thị Quế Anh NHS
3 Hoàng Thị Thủy Y sỹ
4 Phạm Thi Thanh Hoài Điều dưỡng TH
5 Nguyễn Thị Hạ Dược sỹ TH
6 Đinh Thị Chung Điều dưỡng TH
XX Trạm y tế Phường Nghi Thủy
1 Nguyễn Hồng Tĩnh Bác sỹ
2 Hoàng Thị Sửu Điều dưỡng TH
3 Phạm Thị Kiều Oanh NHS
4 Nguyễn Việt Hà Y Sỹ
XXI Trạm y tế Phường Thu Thủy
1 Trần Thị Bích Liễu Y sỹ
2 Nguyễn Thị Minh Y sỹ
3 Tôn Thị Minh Trang NHS
4 Phan Thị Huyền Dược sỹ TH
5 Chế Thị Mai Điều dưỡng TH
XXII Trạm y tế Phường Nghi Thu
1 Chế Đình Dũng Bác sỹ
2 Nguyễn Thị Vinh Điều dưỡng TH
3 Nguyễn Thị Thủy Dược sỹ TH
4 Lưu Thị Vân Cao đẳng phụ sản