Trang chủ Đoàn thanh niên ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ KHOA II...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ KHOA II NHIỆM KỲ 2019-2022

16449
0

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ KHOA II NHIỆM KỲ 2019-2022

Được sự cho phép của cấp ủy, ban giám đốc Trung tâm Y tế Cửa Lò; sáng ngày 22/06/2019 Chi đoàn Trung tâm y tế tổ chức đại hội khóa II nhiệm kỳ 2019-2022.

Thành phần tham dự đại hội bao gồm ban thường vụ thị đoàn, Bà Hoàng Đinh Thùy Dung – Bí thư thị đoàn; Ban giám đốc Trung tâm Y tế;Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể 27 đoàn viên thanh niên trung tâm y tế.

Đại hội thông qua báo cáo vắn tắt hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022. Báo cáo thể hiện được những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2019: 100% đoàn viên chấp hành tốt mọi quy chế chuyên môn, tham gia tích cực vào hoạt động của thị đoàn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn, hiến máu tình nguyện; thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, hoạt động uống nước nhớ nguồn…. Bên cạnh đó còn có một số tồn tại, hạn chế đặc biệt đó là chưa thực hiện phong trào 3 trách nhiệm, Chi đoàn sẽ cố gắng khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

 

Chúng ta được nghe các ý kiến tham luận của các đoàn viên thanh niên và đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đại biểu làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động để đưa phong trào đoàn ngày phát triển đi lên.

Qua đại hội này đã bầu ra được BCH chi đoàn mới có đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn trong giai đoạn mới bao gồm các đồng chí sau:

  1. Đồng chí Hồ Đức Cường
  2. Đồng chí Hoàng Trung Đức
  3. ĐỒng chí Lữ Thị Thảo
  4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng
  5. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn