Trang chủ Chuyên mục khác cuộc thi 5S

cuộc thi 5S

1064
0

Sau khi được tập huấn về 5S, tất cả các khoa phòng của trung tâm y tế Cửa Lò triển khai thực hiện. để có sự đánh giá về kết quả thực hiện đồng thời biểu dương tập thể có những sáng kiến thực hiện tốt 5s và học hỏi trao đổi kinh nghiệm, ngày 28/10/2019 trung tâm y tế Cửa Lò tổ chức cuộc thi 5S chấm điểm tại các khoa phòng.

Kết quả khoa cấp cứu đạt giải nhất, thực đúng tiêu chí của chương trình 5S

một số hình ảnh của khoa cấp cứu

Qua cuộc thi này mục đích các khoa phòng học hỏi, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn góp phần nâng cao hiệu quả công việc.