Trang chủ Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

 • Giám đốc: Bác sĩ CKII Trần Văn Thế.
 • Phó Giám đốc: – Phụ trách chuyên môn: Bác sĩ CKII Đinh Tiến Đức .                               – Phụ trách Hệ dự phòng: Ths – BS Hoàng Khắc Tú

2.  Các phòng chức năng:

2.1. Phòng Tổ chức hành chính:

 • Trưởng phòng: KS Nguyễn Thức Phong
 •     Phó trưởng phòng: CN Trịnh Xuân Hùng

2.2. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

 • Trưởng phòng: Dược sỹ CKI Nguyễn Việt An.
 • Phó trưởng phòng: BS Phạm Thị Anh

2.3. Phòng Điều dưỡng:

 • Trưởng phòng: CĐ ĐD Nguyễn Văn Linh

2.4. Phòng Tài chính kế toán:

 • Trưởng phòng: CN Trần Văn Phương

3. Các khoa lâm sàng:

3.1. Khoa Khám bệnh – Cấp cứu:

 • Trưởng khoa: BSCKI Lê Thị Thái Anh.
 • Phó Trưởng khoa: BSCKI Hoàng Ngọc Tú

3.2. Khoa Ngoại tổng hợp – CSSKSS – 3CK:

 • Trưởng khoa: BSCKII Đinh Tiến Đức
 • Phó trưởng khoa:Ths-BS Nguyễn Đức Thịnh, BSCKI Trần Mạnh Thắng

3.3. Khoa Nội tổng hợp: 

 • Trưởng khoa: BSCKI  Nguyễn Thị Thu Cúc
 • Phó trưởng khoa: BSCKI Trương Văn Tấn

3.4. Khoa Y học cổ truyền 

 • Trưởng khoa: BS Nguyễn Thành Luân.

4. Các Khoa Cận lâm sàng và Dược:

4.1. Khoa Dược:

 • Trưởng khoa: DSCKI Nguyễn Việt An.
 • Phó trưởng khoa: DS ĐH Lê Thị Anh Huyền

4.2. Khoa Cận lâm sàng:

 • Trưởng khoa: Cử nhân xét nghiệm Chu Thị Hằng.

5. Các khoa Hệ dự phòng

5.1. Khoa Y tế cộng đồng

 • Trưởng khoa: Ths-BS Hoàng Khắc Tú

5.2. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

 • Phó trưởng khoa: CĐ ĐD Nguyễn Giang Nam

5.3. Khoa Kiểm soát dịch bệnh

 • Phó trưởng khoa: YS Trần Bá Đức

6. Các trạm y tế phường

 • Trạm y tế Phường Nghi Hương
 • Trạm y tế Phường Nghi Hòa
 • Trạm y tế Phường Nghi Hải
 • Trạm y tế Phường Nghi Thủy
 • Trạm y tế Phường Nghi Thu
 • Trạm y tế Phường Thu Thủy
 • Trạm y tế Phường Nghi tân