TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Thông báo

Trang chủ Thông báo

Không có bài viết để hiển thị

Tin ngẫu nhiên

Trung tâm y tế Cửa Lò triển khai tập huấn 5S...

Hướng đến môi trường làm việc khoa học an toàn cho nhân viên y tế cũng như người bệnh, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò tổ chức buổi tập huấn triển khai thực hiên 5S tại các khoa phòng trung tâm y tế và TYT.