TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Tin hoạt động

Trang chủ Tin hoạt động

Tin ngẫu nhiên

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ KHOA...

Đại hội thông qua báo cáo vắn tắt hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu ra BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022