TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Đào tạo

Trang chủ Đào tạo

Không có bài viết để hiển thị

Tin ngẫu nhiên

lễ công bố quyết định sát nhập Trung tâm dân số...

Ngày 21/8/2020, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò Tổ chức Lễ công bố Quyết định sát nhập Trung tâm dân số kế...

Ký cam kết vệ sinh tay