TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Chuyên mục khác

Trang chủ Chuyên mục khác

Tin ngẫu nhiên

Trung tâm y tế cửa Lò hướng về đồng bào miền...

Ngày 21/10/2020, Tập thể cán bộ trung tâm y tế Cửa Lò quyên góp tổ chức gói bánh chưng gửi vào đồng bào miền trung...