TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM Y TẾ CỬA LÒ ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN

Chuyên mục khác

Trang chủ Chuyên mục khác

Tin ngẫu nhiên

Triển khai ngày hội bổ sung vi chất dinh dưỡng cho...

Thời gian từ 1/6/2020 đến 5/6/2020, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò triển khai hoạt động bổ sung vitaminA cho trẻ nhỏ...